Årets pris vil bli delt ut på Ruspolitisk Arena 10. mai Thon hotell Vika Atrium i Oslo
Frist for å sende inn navn på kandidater er 16. april.

Fagrådet opprettet prisen for godt ruspolitisk arbeid i 2013 for å øke interessen og bevisstheten rundt det ruspolitiske arbeidet i Norge.

Hvem kan vinne?

Prisvinneren skal være én eller flere personer - eller en virksomhet som har bidratt, eller bidrar til å sette ruspolitiske spørsmål på dagsorden.

Klikk her for å se tidligere prisvinnere

Prisen er et flott glasskunstverk av Aino Jensen samt heder og ære.

Hvem kan foreslå kandidater?

En av fordelene med å være medlem i Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon er å ha forslagsrett til prisvinnere. Ansatte og ledere i medlemsvirksomheter kan foreslå en eller flere kandidater.

Forslagene må ha en skriftlig begrunnelse. Det er selvfølgelig ingen krav til at kandidaten skal være ansatt eller leder i en medlemsvirksomhet. 

Fagrådets styre behandler de innkomne forslagene og avgjør hvem som får prisen i 2023.

Send inn ditt forslag så snart som mulig og senest innen  31. mars 2023.