Ta deg gjerne en fest, jeg vet jo hvor digg det kan være. Jeg forstår nysgjerrigheten og dømmer ingen. Men vit helst hva du putter i deg og ta vare på hverandre. Jeg håper og tror at historiene vi forteller i «RUS» en dag kan redde livet til en du er glad i. Eller deg selv.
Leo Ajkic til nrk.no før dokumentarserien startet høsten 2021.

Dokumentarserien "RUS" ble en stor suksess med høye seertall. I serien søker Lasse Gallefoss og Leo Ajkic å finne sannheten om rusen - på godt og vondt. 

Lasse Gallefoss er fra Bergen. Han har bakgrunn som journalist, forfatter og dokumentarfilmskaper. Han har tidligere regissert flere dokumentarserier for NRK, bl.a. "Flukt", som vant Gullruten i 2017 for beste regi. Denne serien var også i samarbeid med Leo Ajkic som programleder. 

Leo Ajkic er fra Mostar i Bosnia. Flyktet fra krigen i Jugoslavia på begynnelsen av 90-tallet. Kom til Norge og Bergen som 11-åring. Han er journalist og programleder og har jobbet i NRK siden 2010. Ajkic vant Gullruten for beste mannlige programleder i 2017 og Jonasprisen i 2019 for "Flukt". Det siste halve året har han mottatt flere priser for arbeidet med dokumentarserien "RUS".

For tiende gang deler Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon ut Fagrådets pris for Godt ruspolitisk arbeid. Prisen går til en, eller flere, personer som har bidratt til at rus og ruspolitikk kommer på den offentlige dagsorden.

Begrunnelse

Fagrådets pris for Godt ruspolitisk arbeid 2022 tildeles regissør Lasse Gallefoss og programleder Leo Ajkic for sitt viktige bidrag til å avstigmatisere og belyse ungdomstidens utfordringer i møte med ulike rusmidler, gruppepress, selvtillit, tilhørighet og nysgjerrighet. 

Rusfeltet er et område mange har en mening om og det er mange sterke følelser knyttet til rus, rusbruk og avhengighet. Mangel på kunnskap, redsel, moralisering og stigmatisering er fremdeles det mye av. Debatter blir ofte polarisert.

Derfor er en spesiell glede at årets pris går til noen som har formidlet ulempene, og gleden, ved rusbruk på en åpen og ikke-dømmende måte.

Gjennom dokumentarserien "RUS" har Gallefoss og Ajkic vist hvordan voksne kan adressere temaet rusmidler på en åpen og ikke-dømmende måte. Sammen utnytter de kraften i kombinasjonen av åpenhet, nysgjerrighet  og storytelling. Ajkic kommuniserer strålende med både unge mennesker og deres foreldre, og formidler på en måte som gir seerne ny forståelse og nye perpektiver.

Etter at TV-kameraene ble skrudd av har Ajkic også fortsatt sitt engasjement og gjennomført en rekke besøk på skoler og fadderuker med mer. Han savner en skikkelig rusdebatt, med utgangspunkt i forskning, har han flere ganger uttalt i media. Selv er han åpen om at han prøvde cannabis da han var i tenårene, ble pågrepet og dømt for besittelse av marihuana i 2009 og gjorde opp for seg gjennom samfunnstjeneste. 

Dokumentarserien som de to har skapt, har vært en sterk bidragsyter til politisk debatt!

Med sitt engasjement, klarsinn og likeverdige tilnærming har de bidratt til å øke kunnskapen om ungdomskultur og rusmidler. Flere av våre medlemsorganisasjoner har fortalt at serien brukes som viktig materiell i undervisning - på skoler, men også i behandlingsinstitusjoner for rusavhengighet. Verdien av serien er dermed større enn den enkeltstående sendingen høsten 2021 og lever videre. 

Serien er nominert til tre priser under Gullruten 2022. Serien skal også vises i Sverige og Finland.

For oss er det en stor glede å gi året pris, som foruten heder og ære, består av et kunstverk av kunstneren Aino Jensen til Lasse Gallefoss og Leo Ajkic.

Prisen til Gallefoss og Ajkic står i nær sammenheng med vår ruspolitiske pris til Petter Nyquist (Petter Uteligger) i 2017 og Thomas Ergo i 2021. Alle fire har i våre øyne knekt koden i å skape en åpen og konstruktiv samfunnsdebatt.

Klikk her for å lese om tidligere prisvinnere