Årets pris vil bli delt ut på Fagrådets Årsmøte 4. mai på hotel Bristol i Oslo. Frist for å sende inn navn på kandidater er 31. mars 2022.

Fagrådet opprettet prisen for godt ruspolitisk arbeid i 2013 for å øke interessen og bevisstheten rundt det ruspolitiske arbeidet i Norge.

Hvem kan vinne?

Prisvinneren skal være én eller flere personer - eller en virksomhet som har bidratt, eller bidrar til å sette ruspolitiske spørsmål på dagsorden.

Klikk her for å se tidligere prisvinnere

Prisen er et flott glasskunstverk av Aino Jensen samt heder og ære.

Hvem kan foreslå kandidater?

En av fordelene med å være medlem i Fagrådet er å ha forslagsrett til prisvinnere. Ansatte og ledere i medlemsvirksomheter kan foreslå en eller flere kandidater.

Forslagene må ha en skriftlig begrunnelse. Det er selvfølgelig ingen krav til at kandidaten skal være ansatt eller leder i en medlemsvirksomhet. Fagrådets styre behandler de innkomne forslagene og avgjør hvem som skal få prisen i 2022.

Send inn ditt forslag så snart som mulig og senest innen  31. mars 2022.