Etter fjorårets avlysning av Arendalsuka var vi endelig i gang igjen. 

I løpet av denne uka har det vært sju arrangement på "Åpen russcene". Arrangement som viser bredden av temaer og organisasjoner innenfor rusfeltet. Av hensyn til smittevern var det noen færre enn i 2019.

Åpen russcene

Åpen russcene ble etablert på taket av Tyrili Arena i 2018 av Tyrili og Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon. Målet med etableringen var å sikre en arena for å diskutere rusfag og ruspolitikk. I tillegg til å ha egne arrangement åpnet vi for at andre organisasjoner og virksomheter kunne leie scenen. Det er det mange som har gjort.

- Jeg er spesielt stolt over at vi har en arena som bruker- og pårørendeorganisasjoner benytter, sier leder i Fagrådet, Jan Gunnar Skoftedalen. I år står de bak tre av arrangementene.

Det var en stor bredde i tema for de ulike arrangementene. Her ble alt fra gjengkriminalitet, via brukerunderskelse i LAR til alkoholpolitikk diskutert. I tillegg ble disse temaene debattert:
- politiskandalen på rusfeltet
hvorfor utsatte grupper utsettes for flere krenkeler enn andre
- hva regjeringen egentlig har fått til etter 8 års satsing på rus og psykisk helse
- cannabis sin innvirkning på hjernen

Våre egne tre arrangement ble streamet på vår Facebook-side @rusfeltet. Vi beklager at det første opptaket om krenkelser har feil vinkel på kameraet. Les også tyrili.no sin artikkel om dette arrangementet der journalist og prisvinner Thomas Ergo deltok sammen med pasient- og brukerombud Anne Lise Kristensen,  generalsekretær Marius Sjømæling og leder av Tyrili Anders Dalsaune Jansen.

Åtte års satsing på rusfeltet

Et av arrangementene var en samtale mellom statssekretær Anne Grete Erlandsen i Helse- og omsorgs departementet og leder Jan Gunnar Skoftedalen. Erlandsen har vært statssekretær siden 2013. Tema var hva regjeringen har fått til etter 8 års satsing på rus og psykisk helse. Mye bra som er gjort, men det gjenstår ennå mye. Men hun er stolt av sine sjefers engasjement.

- Jeg er sikker på at Bent Høie og Erna Solberg gjennom sine mange år på Stortinget hadde funnet ut hva de ville gjøre innen psykisk helse og rus, og jeg er imponert over hvordan de kompromissløst har holdt feltet oppe. Høies engasjement er tydelig hver dag, men det har også vært en stor styrke at statsministeren har vært så tydelig.
Anne Grethe Erlandsen (sitat hentet fra Tyrili.no)

Se hele samtalen som streaming på vår Facebook-side

De høye overdosetallene i 2020 og at Stortinget stemte ned forslaget om avkriminalisering før sommeren, er det som svir mest for Erlandsen. 

Av de mest overraskende tingene hun trakk frem var hvor mye hun hadde lært om brukermedvirkning i løpet av disse årene. Hun roste bruker- og pårørendeorganisasjonene for deres bidrag.

Tyrili gi noe tilbake til Arendal

Det er Tyrili som stiller sin arena til disposisjon for #åpenrusscene. I tillegg til å bidra til gode debatter på rusfeltet er det viktig å gi noe tilbake til Arendal fordi de har tatt i mot oss, sier leder i Tyrili, Anders Dalsaune Jansen.

Ved å åpne for å bruke taket på Tyrili Arena er det en måte for oss i Tyrili å bidra i nærmiljøet, fordi Arendalsuka er viktig for Arendal kommune og deres innbyggere.
Anders Dalsaune Jansen, leder i Tyrili.

Vi håper å kunne komme tilbake i 2022 med nye arrangementer hvor det er rom for å diskutere viktige saker for rusfeltet.