Høringskonferansen hadde innledningsvis en påmeldingsavgift, men denne er fjernet. Vi har de siste ukene registrert sterke fronter i debatten knyttet til rusreformen. Vår erfaring med høringskonferansen i 2020 om NOU-utvalgets forslag viste tilsvarende debatt. Som den gangen har vi invitert både motstandere, skeptikere og tilhengere til debatt.

Vår vurdering er at bredden i debatten er så viktig for prosessen videre, at vi har besluttet å gjøre høringskonferansen helt åpen og tilgjengelig for alle.

Sendingen vil være åpen både fra vår YouTube kanal og vår Facebook-side @rusfeltet onsdag 3. mars fra klokka 9.30 -15.00.

YouTube-lenke til konferansen: https://youtu.be/hwsasS9hIAQ

Alle som allerede har meldt seg på får tilsendt lenke til YouTube-sendingen på forhånd. Påmelding videre er ikke nødvendig.

Klikk her for å se programmet