Mange sentrale fagfolk har under arbeidet med nye rutiner for de rådgivende enhetene vært tydelige på at helsepersonell ikke skal gjennomføre straff. Senest tidligere i uken hadde flere en ytring i Klassekampen.

I juni 2021 vedtok Stortinget at alle kommuner skal ha en rådgivende enhet for russaker. De sendte ut et brev til alle landets kommuner 17.06.22 om: Vilkår og rutiner for oppmøte og ruskontroll hos rådgivende enhet for russaker. Som følge av ny lovfortolkning som gjelder det rettslige grunnlaget for vilkår om prøvetaking (rusmiddeltesting) ved rådgivende enhet, sendte de ut et nytt brev 6. oktober med oppdatert informasjon (PDF, 234KB).

Sekretariatet i Fagrådet støtter bekymringen som sentrale fagfolk reagerer på i formuleringen knyttet til vilkårene for ruskontroll: "Påtalemyndigheten ved lokalt politi er rekvirent av rusmiddelprøvene. Rådgivende enhet har ansvar for gjennomføring av rusmiddelprøve, mens melding om prøvesvaret går direkte fra laboratoriet til rekvirent (påtalemyndigheten ved politiet). Den som gjennomfører rusmiddeltestingen, skal ikke samtidig ha vedkommende i behandling".

Dette bryter med grunnleggende prinsipper om at helsepersonell ikke skal gjennomføre straff. I tillegg tar ikke Helsedirektoratet inn over seg at det i mange av landets mindre kommuner er få ansatte å velge mellom - når det skal være ulike personer som gjennomfører testingen og eventuelt har personen i behandling.

I brevet står: "Det betyr at gjennomføring hos enheten – av de vilkårene påtalemyndigheten eller domstolen har satt (om oppmøte og eventuell testing) – ikke er helsehjelp". Parallelt er det tidligere anbefalt at nettopp helsepersonell skal besitte stillingsfunksjonene. 

Slik brevet nå beskriver funksjonen burde kanskje enhetene ha ligget i kriminalomsorgen? Hva som er igjen av forebyggende eller hjelpende funksjon er noe krevende å få øye på. Brevet framstår mer som noe en må få gjennomført - for å huke av at informasjon er gitt og ruskontroll gjennomført. 

En kan også undre seg over hva som er det nye i dette. Umiddelbart ser vi lite nytt, med unntak av mer byråkrati og uklare ansvarslinjer.