Weedensenteret.no er Helsedirektoratets nye kampanje om cannabis og mulige helseskader blant unge. Kampanjen har fokus på å få frem nyansert og faktabasert kunnskap framfor «fryktbasert» informasjon.

Holdningen er klar: Dialog skaper mer tillit og åpenhet enn skremsler og frykt. På den måten håper direktoratet at kampanjen vil bevisstgjøre ungdom på når og hvordan rusmidler kan utgjøre et problem – både for seg selv og vennene rundt dem.

I tildelingsbrevet for 2019 fikk Helsedirektoratet i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å "sikre oppdatert og styrket kommunikasjon om cannabis og stoffets skadevirkninger». 7. januar 2020 var Fagrådet invitert til innspillsmøte om kampanjen, sammen med åtte andre organisasjoner. Planen var lansering av kampanjen i april, men dette ble så utsatt til oktober. 

Unge hjerner i utvikling 

Primærmålgruppa for kampanjen er ungdom i alderen 15-17 år, - sekundært deres foreldre og andre relevante voksenpersoner. Nettstedet bygger på fire bein i sitt mål med å gi objektiv og nøktern informasjon:

  1. Forskning og oppdatert kunnskap
  2. Dialog med ungdom
  3. Erfaringer fra andre nordiske land
  4. Samarbeid med ulike fagmiljøer 

Unge hjerner er ikke ferdig utviklet - og til å fortelle om hvordan virkestoffene i cannabis kan påvirke kognitive funksjoner og psykisk helse, har Helsedirektoratet fått hjelp av Newton-programleder, teknogründer og Kjendisfarmen-deltaker Stian Sandø. Sandø gjør en god figur i å gi kort og god info i seks videosnutter. 

Interaktiv nettside

Weedensenteret.no har et litt uferdig, men interessant design der en kan zoome inn på produktene, klikke seg inn på filmer og tema en interesserer seg for under overskriften "Hva er cannabis og hvordan virker det på hjernen?". 

Informasjonsfilmene skal også brukes i ulike plattformer som ungdom bruker; Tiktok, Snapchat, YouTube og Instagram. 

Spørsmål om kampanjen kan rettes til: Rakel Jonassen rakel.jonassen@helsedir.no