Cannabis er sammenlignet med andre rusmidler ikke spesielt farlig, samtidig sliter mange med avhengighet. Ungdom blir ofte fremhevet som en spesielt sårbar gruppe da cannabis bremser hjernens utvikling og øker faren for dropout.

Cannabis er en fellesbetegnelse for produkter fra planten Cannabis Sativa og Cannabis Indica. Virkningen av cannabis kan beskrives som sentraldempende og svakt hallusinogen. Cannabis er det illegale rusmiddelet som har størst utbredelse både i Norge og internasjonalt.
Rustelefonen.no

Cannabis skaper sykdom og lindrer sykdom
Lege Jørgen Bramness er bekymret for at økt bruk av cannabis vil gi flere somatiske sykdommer, som hjerte- og karsykdommer og lungesykdommer. Men det vil også bli mer angst, depresjon og psykoselidelser i befolkningen ved økt bruk. – Dessuten er det et faktum at en del folk blir avhengige av cannabis. Dette er ikke en avhengighet som er bedre og mer håndterbart enn andre avhengigheter, sa han til forskning.no i 2018.

Cannabisplanten inneholder over 100 ulike cannabinoider, som aktiverer ulike reseptorer i hjernen. De mest kjente er THC, det psykoaktive stoffet som ofte gir rusopplevelse, og CBD som ikke gir ruseffekt.

De to cannabinoidene THC og CBD er de som det er knyttet mest interesse til med tanke på medisinsk behandling i dag. THC kan øke appetitten og redusere kvalme. Det kan også lindre smerte, betennelser og problemer med muskelkontrollen. CBD gir ingen rus. CBD kan redusere smerte og betennelse, kontrollere epileptiske anfall, og muligens være til hjelp i behandling av psykisk sykdom og avhengighet.
Helseinformatikk.no

Sativex er eneste godkjente legemiddel i Norge med under én prosent THC. I 2017 fikk 472 personer resept på Sativex, og cirka 300 fikk det på blå resept, etter søknad om individuell refusjon.

-Legene har vært skeptiske fordi effekt og sikkerhet ikke er dokumentert slik det kreves for medikamenter. Og selv om enkeltpersoner kan ha effekt, kan det være vanskelig å finne effekt på gruppenivå.
Leder av Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte og UiO-professor Audun Stubhaug til Dagens Medisin

Siden høsten 2016, da Legemiddelverket kom med en veileder for bruk av medisinsk cannabis, kan spesialister i sykehus søke om godkjenningsfritak for medisinsk cannabis som inneholder mer enn én prosent THC (tetrahydrocannabinol) - for aktuelle pasienter. Ifølge Legemiddelverket har imidlertid kun et titalls pasienter hentet ut resept på medisinsk cannabis på norske apotek siden da.

Det er ikke laget noen utfyllende liste over hvilke pasienter som er aktuelle for slik behandling. Det er legen, som etter en samlet vurdering, må begrunne hvorfor denne behandlingen er nødvendig. Indikasjonene er gjerne smerte og kvalme ved kreft, ryggmargsskade, nervesmerter, smerter relatert til Crohns sykdom, spasmesmerter, nevroblastom, MS og PSTD.

Målet kan også være lavere forbruk av morfinpreparater knyttet til smertelindring. For andre er det bedre søvn, bedre fungering i hverdagen eller høyere jobbdeltakelse som er målet. Pasientene inngår en avtale med legen og evaluerer etter tre og tolv måneder.

Det er legen, som etter en samlet vurdering, må begrunne hvorfor denne behandlingen er nødvendig. Myndighetene har god oversikt over bruken siden Legemiddelverket godkjenner bruken i hvert enkelt tilfelle.

Hvem produserer medisinsk cannabis?
Det nederlandske firmaet «Bedrocan» produserer cannabisrelaterte produkter for medisinsk bruk i samarbeid med cannabisbyrået i det nederlandske helsedirektoratet (Office of Medicinal Cannabis (OMC), Ministerie van Volksgesondheid, Welzin en Sport). Produktene er ikke godkjente legemidler, men inneholder standardiserte mengder av virkestoffene THC og CBD.

Bruk krever kontakt med kriminelle miljøer
Bruk av cannabis innebærer at den illegale økonomien rundt hasj - også i ungdomsmiljøene blir større, og at stadig flere ungdommer kommer i kontakt med kriminelle miljøer. Ved å regulere eller legalisere cannabis kunne norske myndigheter kontrollert på en streng og systematisk måte - i likhet med Vinmonopolordningen.

I Norge er cannabis forbudt etter Narkotikaforskriften paragraf 5
Tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av narkotika oppført i narkotikalisten med henvisning til denne bestemmelsen, er forbudt, jf. legemiddelloven § 22 annet ledd. Cannabis er narkotikalistet og forbudt etter Narkotikaforskriften. Overtredelser straffes med hjemmel i straffeloven.

Willy Pedersen, sosiolog ved Universitetet i Oslo, mener at kriminaliteten og det illegale distribusjonssystemet gjør hasj til et farligere rusmiddel enn alkohol.

I Norge er det likevel ikke diskusjon om legalisering eller regulering blant regjeringspolitikerne. Det er avkriminalisering  og samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av narkotika som nå er under lupen og hvor politikerne ønsker å flytte reaksjonen fra justis- til helsesektoren. Regjeringsutvalget som arbeider med denne rusreformen skal skal avgi sin utredning til Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet innen 31. desember 2019.

Fra straff til helse er med andre ord avkriminalisering i praksis. I Norge vil bruk, besittelse og kjøp fremdeles være forbudt.

Legalisering innebærer som beskrevet over noe ganske annet; at voksne kan kjøpe, oppbevare og dyrke cannabis til rekreasjonelt bruk. Enkelte medlemmer i Fagrådet har tatt til orde for det, men flertallet er fortsatt mot legalisering av cannabis og andre narkotiske stoffer.