Denne høsten har mange institusjonsledere i ideell sektor trippet rundt og vært spent på hva konkurransegrunnlaget fra Helse Sør-Øst vil legge vekt på. Vil det fortsatt være behov for min institusjon og våre tjenester?

Allerede 12. desember 2022, med andre ord for snart et år siden, ble avtalene sagt opp med virkning fra nyttår. I avtalene med leverandørene er det en gjensidig oppsigelsestid på to år. Det betyr at dagens avtaler løper til 31. desember 2024. De nye anskaffelsene vil gjelde fra 1. januar 2025.

Behovsanalyse

Før avtalene ble sagt opp, utarbeidet Helse Sør-Øst (HSØ) en behovsanalyse. Den ble også offentlig i desember 2022. En behovsanalyse sier naturlig nok noe om behovene for rusbehandling i spesialisthelsetjenesten i årene fremover. Hvilke grupper har vi for dårlig tilbud til? Hvilke geografiske områder må styrkes? Hvor mange avrusningsplasser, døgnplasser, polikliniske, ambulante tilbud osv er det behov for?

Helse Sør-Øst har pr november 2023 avtale på 739 døgnplasser hos 23 ideelle virksomheter. Det er forventet at antallet døgnplasser vil reduseres. 

Det betyr at HSØ nå har hatt ca ett år på å utarbeide konkurransegrunnlaget. De første signalene var at papirene skulle sendes ut i begynnelsen av oktober og så i løpet av oktober. På et skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) svarte helseminister Ingvild Kjerkol 9. oktober at konkurransegrunnlaget skulle komme i november. Det var informasjon Kjerkol fikk av HSØ.

Kanskje 7. desember?

Fredag 24. november, ble det sendt ut en melding fra Helse Sør-Øst med den byråkratiske teksten;

Veiledende kunngjøring for en planlagt anskaffelse av behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Vedrørende kunngjøringstidspunkt.
Anskaffelsen forventes kunngjort i desember, tidligst 7. desember. Kunngjøringstidspunktet er imidlertid tentativt. 

Skal slippe å arbeide i julen

Normalt gis det seks uker på å levere inn et tilbud. Helse Sør-Øst skriver i meldingen at det skal gis tilstrekkelig tid slik at ingen tilbydere skal måtte arbeide i julen. Det er mange institusjonsledere og deres familier som er glade for den beskjeden. Men vi vil tro at realitetene er annerledes.

Institusjonslederne er ærgjerrige folk og vi vil se lys på mange kontorer gjennom jule- og nyttårshelga. Det er flere som kjenner at dette dreier seg om "være eller ikke være" for noen av institusjonene. Det handler om å beskrive gode behandlingstilbud og sikre arbeidsplasser.

Ingen begrunnelse

Hva som er årsaken til at anskaffelsen lar vente på seg sier HSØ intet om. Vi har hørt ulike spekulasjoner, men det forblir bare spekulasjoner som vi ikke skal videreformidle. Vi er derfor noe overrasket over at HSØ ikke gir en begrunnelse for utsettelsen når de først velger å informere.