Vi har tatt en prat med daglig leder ved Stedet Sagene Line Mærlie. Line overtok lederjobben etter Pål Henriksen for halvannet år siden.

Det har vært helt naturlig å videreføre Påls arbeid med å ansette miljøarbeidere med egenerfaring. Vi ansetter miljøarbeidere med ekstra spesifikk kompetanse. De er en viktig ressurs for Stedet. 
Line Mærlie. 

Erfaringskompetansen gir en unik gjenkjenningseffekt

Line understreker at alle ansatte uansett bakgrunn og utdannelse ansettes på lik linje og ut fra personlig egnethet. Erfaringskompetansen gir en unik gjenkjenningseffekt som skaper nærhet, tillit og grobunn for erfaringsdeling, sier Line Mærlie. - I tillegg er miljøarbeiderne med denne kompetansen levende håpsbærere om at livet kan snu til det bedre. 

Mærlie forteller at de bruker stillingsbetegnelsen miljøarbeider og ikke erfaringskonsulent. - Jeg vet ikke hvor mye miljøarbeiderne med denne spesifikke kompetansen opplever at de er ansatt med bakgrunn i sin erfaring. De er først og fremst ansatt fordi de er flinke; gode på å ta ansvar, de er flinke til å aktivisere og få ting til å skje, og ikke minst – de har høy relasjonell kompetanse. De er flinke med folk, sier hun. 

Fra praksisplass til fast ansettelse

Noen av ansettelsene er et resultat av god dialog med Behandlingstunet Fetsund der Stedet Sagene først var en arena for arbeidspraksis for så å føre til faste ansettelser. 

Miljøarbeiderne må ha en viss grad av avklart forhold til egen historie. Men på den annen side - hvem av oss er det som egentlig har et avklart forhold til vår egen historie? Vi ansetter person og ikke historien.
Line Mærlie

- Erfaringskonsulenter, eller miljøarbeidere hos oss, har en spesifikk kompetanse, men har også så mye mer som er avgjørende, fortsetter hun. De er like forskjellige som fagfolk med master. Alle må integrere kunnskapen de har erfart for å bruke den i praksis. Erfaringskompetansen til våre miljøarbeidere er bare en bit av en større pakke.

Stedet Sagene er et sosialfaglig lavterskeltilbud med åpningstid hovedsaklig ettermiddag og kveld fem til seks dager i uka. Målet er å være en rusfri sosial møteplass, et aktivitetssenter - som svar på; ensomhet, integrering og sårbare overganger fra behandling eller annet. Tilbudene tilpasses innbyggerne som bruker Stedet og kan variere fra klatring, yoga, quiz, sjakk, gåturer, seiling, gatefotball, biljard, bordtennis, sykling, samtalegrupper og flere ulike musikktilbud

Mange av de som besøker Stedet Sagene har vært gjennom lange behandlingsforløp og er på mange måter "lei av terapi" og lei av å være «pasient» eller «klient». Aktivitetene og samtalegruppene blir derfor ikke omtalt som terapi, men kan absolutt ha en terapeutisk effekt, smiler Mærlie. - Ved at det kontinuerlig fokuseres på det friske i menneskene vi møter på Stedet Sagene, som deres ressurser, engasjement og interesser, skal våre deltakere oppleve at deres rusidentitet og pasientidentitet kommer i bakgrunnen, avslutter hun.