Vi har derfor samlet et utvalg av det kunnskapsmaterialet som ligger på nettet, med mål om å gjøre det mer tilgjengelig. Materialet er hentet fra ulike aktører. Vi har så langt det lar seg gjøre kvalitetssikret innholdet. Innholdet i hver side/film står likevel for avsenders regning. 

Siden kan være nyttig for ferievikarer og nyansatte der behovet for en rask kunnskapsoversikt er stor. Det kan også være nyttig som oppfriskning eller nyoppdagelser for de som har vært i rusfeltet en stund.

Klikk deg inn på kunnskapsbasen her

Send oss gjerne tilbakemeldinger om du oppdager mangler - kunnskapsbasen oppdateres kontinuerlig.