Byråd fra Venstre Erlend Horn ønsket deltakerne velkommen til Bergen. Han var opptatt av Venstres ruspolitikk og byens utfordringer. - Norge har verdens mest utdaterte sprøyteromslov, sa Horn og åpnet dermed umiddelbart opp for mange og viktige debatter i løpet av konferansedagene.

Sigrun Vågeng lovte å minske utenforskapet
-Vi med vår fagkunnskap er forpliktet til å hjelpe folk i gang. I et inkluderende arbeidsliv skal vi se enkeltmennesket. Vi må minske utenforskapet og gi forsterket oppfølging, sa NAV-direktør Sigrun Vågeng under sitt innlegg på rusfeltets fagkonferanse.

Hun fikk klar utfordring av Sverre Nesvåg (forskningleder KORFOR) som mente at variasjonen i muligheter for rusavhengige på arbeidsmarkedet er for stor og for tilfeldig. - Muligheten til å få arbeid er alt fra nesten umulig til svært god, sa Nesvåg. -Arbeidsgivere som klarer å håndtere glipper og tilbakefall gjør mer for rusavhengiges mulighet til å få arbeid enn all verdens tiltak og modeller for arbeidsintegrering!

Bredden av arbeids- og aktivitetstilbud er avgjørende
- Vi er gode til å tilpasse hverdagen etter individuelle behov og hjelpe folk til å få eierforhold til sitt eget liv, sa Bente Karlsen Røstad om tilbudet ved RIO-Restart. Det samme la leder for Alf AS Liv Hasås vekt på sammen med sin kollega, daglig leder ved Klosterhagen hotell Bente Kuven Osland. - God arbeidstrening gis best på en arbeidsplass med profesjonell drift og en bredde av oppgaver og muligheter, sa de. -Arbeid er viktig, for både helse og identitet.

- For å finne veien ut av rusproblemer bruker vi naturens positive effekt i kombinasjon med rusterapi, fortsatte grunnlegger og ekspedisjonsleder i Veien Ut, Jan Schøyen. -En mulighet til å starte livet på nytt. Ansvarliggjøring og mestring av eget liv. Enkelt og komplisert på en gang.

-Vi trenger rom for et fleksibelt arbeidsliv supplerte skuespiller og altmuligmann i gatemagasinet Megafon Thomas Anthun Nielsen. -Noen trenger en fleksibel jobb før de prøver seg i ordinært arbeid. Stille og rolig prosess i folks eget tempo, fleksibelt, men stabilt.

Hva er viktig for deg sa Else-Marie Løberg i Helse Bergen og vektla betydningen av en recovery orientert tilnærming. Pål Berger fra Recovery kompetanse AS og A-larm brukte anledningen til si noe hvordan den rusavhengige kan bruke sine sterke sider for å ble den personen du ønsker å være.

Musikkterapi og treningsterapi ble også behørig belyst, der recovery, ressurser og muligheter ble framhevet. - Musikk virker på hjernestrukturer knyttet til motivasjon fortalte professor i musikkterapi Brynjulf Stige, mens treningsterapeut Thomas Dahl Orø viste hvordan fysisk trening kan gi mestringsopplevelser som kan ha overføringsverdi til andre arenaer i livet.

Personlig jobbstøtte (IPS)
IPS er en stor mulighet til endring og god metode for mange. Både prosjektleder for IPS Elverum Erik Skramstad og avdelingsdirektør i Helse-Bergen Else-Marie Løberg viste hvordan mange kan komme ut i arbeid ved hjelp av IPS. Tallene fra Elverum var så gode (over 70% fungerer i jobb) at resultatene ikke bare bør få nasjonal oppmerksomhet, men bli et eksempel til etterfølgelse. Avdeling for rusmedisin i Bergen har tatt IPS inn som en del av rusbehandlingen sa Løberg.

Marianne Hyldmo fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vektla muligheten til å kombinere arbeid og behandling. Det krever samarbeid mellom behandlere og NAV men er fullt mulig. Direktør i Stormberg, Steinar J Olsen, fortalte om filosofien bak det arbeidet Stormberg gjør for å inkludere tidligere rusavhengige blant deres ansatte. Men i vår iver etter å hjelpe må vi ikke ta fra folk ansvar for eget liv presiserte Olsen. Seksjonssjef i Velferdsetaten, Nils Harkestad, orienterte om jobbmessen Fyll dagene 2017, som koblet arbeidstakere med utfordringer på arbeidsmarkedet og arbeidsgivere. Messen ble en stor suksess og arbeidstakerne fikk visst frem sine ressurser.

Hele konferansen ble avsluttet av Ingvard Wilhelmsen og hans innlegg "sjef i eget liv". -Bry deg om det du kan gjøre noe med. Det du ikke kan gjøre noe med må du bestemme deg for hvordan du vil forholde deg til.

Fagrådet takker innledere og deltakere for to inspirerende dager. Neste uke legges presentasjonene ut på nettsiden.