Vi har tatt en prat med Sigrid Rohde og Are Lerstein. Friluft og helse er deres hjertebarn og de snakker på inn- og utpust om naturens ubrukte potensiale. Hvordan felles naturopplevelser kan berike arbeidsplasser og gi viktig næring til slitne helse- og sosialarbeidere, - og for så vidt alle andre.   

Inviterer til dagskonferanse 

Stiftelsen Medvandrerne og KORUS er to av våre 154 medlemsorganisasjoner. 
15. mars inviterer Camp Villmark til dagskonferanse sammen med en rekke medarrangører; Medvandrerne, KORUS, Senter for psykisk helse, NFUT, NAPHA og ABC for god psykisk helse. 

Bli med oss på et dypdykk i en forfriskende verden av natur og helse. Konferansen gir deg en unik mulighet til å forstå hvordan disse elementene påvirker oss og hvordan vi kan bruke dem til å gi mestringsfølelse og overskudd.
Camp Villmarks omtale av konferansen

På konferansen vil forskere, fagpersoner og kjente profiler dele av sin kunnskap og sine erfaringer om hvordan du kan bruke naturen og friluftsliv for å oppnå bedre helse.

- Konferansen er vår måte å strekke ut en hånd, for at folk skal finne sin egen vei til et bedre liv. Naturen er et mulighetsrom som brukes alt for lite.
Are Lerstein 

- Friluftsliv er på mange måter motsatsen til ensomhet og utenforskap, sier Are. Han og Sigrid håper at konferansen kan føre til at de som jobber på friluftsplattformen kan inspirere de som jobber på helseplattformen og vice versa. - Folkehelse og helse er jo to sider av samme sak, sier Sigrid. 

- Erfaringen med Medvandrerne forteller oss at det går an å snu alt på hue. Destruktive ressurser kan snus til konstruktive ressurser. Vi må bare tørre å gi folk sjansen, understreker Are. Han vet hva han snakker om.  

— Etter 27 år med aktiv rus, skapte jeg mitt eget ettervern. Jeg hadde bred erfaring med hva som ikke funket. Jeg brenner for at tilbud som det Medvandrerne er, skal være en del av behandlingssystemet, slik at overgangsprosessene blir enklere. Jeg har selv vært heldig og fant friheten gjennom «Veien ut», og nå føler jeg at det er min fordømte plikt å sørge for at flere får muligheten. Jeg ønsker å gi mine erfaringer videre og påvirke i en retning, også politisk.
Are Lerstein i Rus&Samfunn 2022

Å bruke mulighetene som ligger rett utenfor døra er viktig i tida som kommer, understreker de. Med færre hender og ressurser i helsetjenestene må vi tenke nytt om både forebygging, gruppesatsninger og samarbeid med frivillige organisasjoner. 

- Naturen er relasjonsplattform nummer 1. Den er gratis å bruke og byr på masse opplevelser. Ta sjansen og åpne døra!

Are Lerstein. 

Foreløpig program/ Innledere på konferansen 15. mars:

Johanne Refseth: Psykolog med sovepose 
Steinar Krogstad: grunder og leder for Folkehelsealliansen i Trøndelag. Primus motor for ABC –bedre psykisk helse. Den kommende folkehelsekampanjen
Are Lerstein: Erfaringskonsulent og Årets villmarking 2020.Grunder av Stiftelsen Medvandrerne. Medvandrerne ble Årets Eventyrer 2022. 
Mats Grimseth: Eventyrer, formidler historier og øyeblikk. Fan av å bryte ned tabuer. Fikk Tabuprisen av Rådet for psykisk helse 2019
Carina Ribe Fenree: Forsker, behandler og formidler. Jobber ved Sørlandet Sykehus. BUP. Med forfatter i den første norske boka i Utendørsterapi.
Lars Krempig: Kjent for serien Villmarksbarna og lærer i friluftsliv på Alta Folkehøgskole. Fokus: Hvordan bygge mestring, mening og sosial tilhørighet gjennom friluftsliv.
Alexander Read: Kjent for serien Mina og Meg . Jobber med barn og utsatte familier i Blå kors med naturen som metode.
Sigrid Rohde: Konferanseleder, Korus Midt. Fikk prisen Årets Villmarking i 2022 for å sette Utendørsterapi og Naturen som Metode på dagsorden i Rus og Psykisk helse

Programmet blir oppatert fra Camp Villmark fortløpende.
Se mer informasjon om konferansen ved å klikke her

Folkehelsekampanjen ABC (Act, Belong, Commit) for god psykisk helse har som mål å øke helsekompetansen i befolkningen. Vi skal inspirere flere til å gjøre gode valg for egen og andres psykiske helse i hverdagen. God psykisk helse bygger vi sammen. Gjør noe aktivt - gjør noe sammen - gjør noe meningsfylt!