Rusfeltets hovedorganisasjon fikk i 2023 såkalt ECOSOC status i FN. Det betyr at RHO kan delta som representant for sivilt samfunn i FN møter.

Folk fra alle verdens land deltar på CND og det foregår tunge forhandlinger om resolusjoner, i diplomatiske tonelag. Denne uka var leder Jan Gunnar Skoftedalen i Wien sammen med representanter fra Foreningen for human narkotikapolitikk og Prolar Nett- nasjonalt forbund for folk i LAR.

Andre norske organisasjoner som var til stede var RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon og Tryggere ungdom. Samt at Actis og Preventio var en del av den norske delgasjonen, ledet av Torbjørn Brekke fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Det er oppmuntrende å høre at internasjonale institusjoner som Verdens helseorganisasjon og Høykommiseren for menneskerettigheter som også kjemper for menneskerettigheter, likeverdige helsetjenester og skadereduksjon.
Jan Gunnar Skoftedalen

Skoftedalen deltok på flere side-events som omhandlet alt fra vold mot kvinner til opioidkrisen i Nord-Amerika.

- Ikke alt var like relevant, men samtidig var det spennende å se hvilke diskusjoner landene er opptatt av, sier Skoftedalen.  

Sideevent

Foreningen for human narkotikapolitikk arrangerte, som eneste norske organisasjon, et sideevent om regulering, som svar på hvordan en kan sikre menneskerettigheter, helse og sikkerhet i Europa. FHN hadde fått med seg et solid panel. Deriblant den svenske prisvinnende journalisten og forfatteren Johan Wicklen, som har skrevet boka "Vi ger oss aldrig" om den svenske krigen mot narkotika. Videre Peter Walinga fra Amsterdam som har laget et manifest; dealing with drugs. Med i panelet var også FHNs leder, Arild Knutsen, som ikke sparte på kruttet da han omtalte de negative konskevensene av dagens forbudslinje. 

Norge arrangerte også et event som omhandlet Review of Prevention Systems (RePS), en metodikk som indentifiserer om forebyggende innsatser er kunnskapsbasert, kunnskapsinformert, evaluert eller mangler kunnskapsgrunnlag. Det var Alexander Hvaring og Yvonne Larsen fra Korus Oslo som presenterte de norske resultatene og erfaringene fra piloteringen i Norge.