Timingen på lanseringen er perfekt, knyttet til regjeringens arbeid med forebyggings- og behandlingsreform, sa statssekretær Ellen Rønning-Arnesen.

Selv om mer enn en tredjedel av forebyggende intervensjoner i Norge ikke er evidensbasert, er Norge likevel langt framme sammenlignet med andre land. Ved hjelp av et nytt verktøy RePS, kan evalueringer heretter gjennomføres hyppigere og ha bedre kvalitet. 

Review of Prevention Systems (RePS) er et verktøy for å kartlegge om tiltak følger standardene og Norge er første land som tester det ut i praksis.

RePS består av en rekke karakteristikker som identifiserer om forebyggende innsatser er kunnskapsbasert, kunnskapsinformert, evaluert eller mangler kunnskapsgrunnlag.

Forskerne har studert 130 ulike innsatser i Norge for gravide, barn, ungdom og voksne, og funnet svært mange interessante initiativ, sa Giovanna Campello fra UNODC. Ikke alle er evaluert og hun var klokkeklar i sin oppfordring i å prioritere evalueringer. 

Please evaluate. You may have a treasure in your hands.
Giovanna Campello, UNODC

KORUS Oslo har hatt prosjektansvaret i Norge og prosjektleder Yvonne Larsen understreket at arbeidet er viktig av to årsaker; først og fremst for å kunne pilotere som det første landet i verden, og fordi det er viktig med en bevisstgjøring av hva som virker av forebygging. 

Målet er at RePS skal bli et verktøy som kan brukes verden over. 

Bakgrunn

I samarbeid med UNODC og Helse- og omsorgsdepartementet, har Norges sju regionale Kompetansesenter Rus (KORUS) gjennomgått rusforebyggende innsatser over hele landet. Formålet er å vurdere i hvilken grad forebyggingsarbeidet er evidensbasert og i henhold til FNs/WHOs internasjonale standarder for forebygging. Les mer om dette arbeidet her.

FN (UNODC) og Verdens helseorganisasjon har laget en internasjonal standard for rusforebygging. Standarden sammenfatter tilgjengelig forskning innen rusforebyggende arbeid og beskriver innsatser og tiltak som fungerer.
Du kan lese mer om den internasjonale standarden ved å klikke her

Fra et globalt ståsted er det mange forebyggende innsatser som blir satt i gang med gode intensjoner, men uten bakgrunn i forskning som viser at dette er noe som virker. Derfor har UNODC laget standarder for hvordan man kan iverksette gode forebyggende tiltak rettet mot barn, ungdom, eldre og lokalsamfunn. RePS er et verktøy som hjelper oss å se om eksisterende tiltak er i tråd med disse standardene og kan bidra til å justere og forbedre det forebyggende arbeidet.
Giovanna Campello, UNODC