Det er ingen dramatikk. Vi skal ikke legges ned eller for øvrig endre driften vesentlig i 2023.

I dag har alle medlemmer fått tilsendt sakspapirer til årsmøtet 11. mai. Blant sakene som skal behandles i år er et forslag fra styret om å endre navn på organisasjonen.

Forslaget fra styret lyder slik: 
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon skifter navn til 

Rusfeltets hovedorganisasjon.

I begrunnelsen til årsmøtet skriver styret at det er flere grunner til å endre navnet. Hele navnet er langt og den kortversjon som benyttes hyppigst er Fagrådet. Det finnes imidlertid mange fagråd i og utenfor rusfeltet. Det betyr at vi til tider forveksles og det oppleves uklart hvilket fagråd det er snakk om.

I dag har alle de regionale helseforetakene fagråd innen rus og psykisk helse. Kvalitetsregisteret TSB (Kvarus) har eget fagråd. De fleste diagnosetilstander i sykehusene har fagråd. Fagområder som for eksempel Arbeid og helse og Innvandrerhelse i Helsedirektorat har fagråd. Likestillings- og diskrimineringsombudet har eget fagråd, Språkrådet har fagråd. Fagrådet for våtrom og Fagrådet for virksomhetsarkitektur finnes. Slik kan vi fortsette og finne en rekke fagråd ved enkle googlesøk. Hovedutfordringen er dog ikke de som ligger utenfor helsefeltet, men at det finnes så mange innenfor helse og TSB.

I forbindelse med en gjennomgang og endring av profil/logo i 2018 ble det besluttet å nedtone Fagrådet og fremheve Rusfeltets hovedorganisasjon. Det kan ses f.eks i logo ved at Rusfeltets hovedorganisasjon er i fet skrift, mens Fagrådet er i normal skrift.

Vi har og bruker domenet rusfeltet.no. Det har vi gjort siden vi ble digitale og medfører ingen endring. 

Historikk
Organisasjonen ble stiftet i 1991 og het den gang Fagrådet innen Rusvernet i Norge. På sluttet av 90 tallet endret vi navn til Fagrådet innen Rusfeltet i Norge. Med et langt navn ble noen ganger forkortelsen FIR brukt, men forkortelsen fikk ikke tilstrekkelig oppslutning. På årsmøtet i 2012 fikk vi dagens navn Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon. 

Det finnes argumenter mot endring av navnet. Vi mener de i stor grad handler om tradisjon, og for noen, kjennskap til oss som Fagrådet, blant medlemmer og samarbeidspartnere. Vi mener at det primært er blant som allerede har god kjennskap til oss og vil følge oss videre selv om vi gjør en justering av navnet.

Endring av navn er en vedtektsendring og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Alle medlemmer har i dag fått tilsendt sakspapirene til årsmøtet. Hvis din virksomhet/organisasjon ikke har fått sakspapirerene, og dere er medlemmer, så ta kontakt med administrasjonen ved leder jan.gunnar.skoftedalen@rusfeltet.no.

Påmelding til årsmøtet  kan du gjøre ved å bruke samme e-post adresse som over.