Basert på data fra 29 land (EU (27), Tyrkia og Norge), vil rapporten gi fersk oversikt over narkotikasituasjonen i Europa, trender og trusler, skriver EMCDDA på sin nettside. 

Rapporten blir tilgjengelig på 25 språk og er en stor ressurs for utvikling av evidensbasert politikk og hjelpetjenester. 

Parallelt med lanseringen av rapporten vil EMCDDA gi en oppdatering fra "EU Early Warning System" over nye psykoaktive stoffer. 

Alle kan delta på lanseringen gratis ved å melde seg på et "online event" 14. juni klokka 11.00. Klikk her for påmelding om mer info.