EMCDDA er EU sitt narkotikaovervakingssenter; European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Analysen de nå har publisert er basert på informasjon fra nøkkelinformanter, dokumenterte kilder og analyse av satelittbilder. 

Kan utkonkurrere opioider

Analysen peker på at Afghanistan i løpet av kort tid har etablert seg som produsent og leverandør av relativt store mengder av "lav-kost" efedrin bearbeidet til metaamfetamin. Dette i så stor skala på inntekstssiden at det har potensiale til å utkonkurrere landets produksjon av opioider/heroin.

Efedrin er et legemiddel som stammer fra en asiatisk plante, Ephedra sinica (kinesisk ma huang). Efedrin er kjemisk og farmakologisk i slekt med adrenalin og amfetamin. 
Store medisinske leksikon

Analysen viser at produksjonen i Afghanistan påvirker nabolandene og representerer en trussel for de internasjonale markedene ved å være en betydelig kilde til syntetisk narkotika.

Fra astmamedisin til narkotika

Ephedra sinica har lange tradisjoner med å bli solgt til lokale apotek i Afghanistan. Apotekene tørket plantene og solgte den videre til India, som igjen foredlet den til astma- og hostemedisin. 

Alt forandret seg i 2016. Da slo handelsmenn seg til i de små landsbyene og kjøpte avlingene, de tok jobben med å tørke plantene og organisere frakten videre. Målet var å utvinne metaamfetamin fra efedrinet i plantene, en enkel operasjon som kun krever noen få basisferdigheter, skriver EMCDDA.

Organisert frakt og fabrikker

De siste årene har fabrikker blitt etablert i avsidesliggende områder i Afghanistan, med en håndfull arbeidere hver, som kan tjene inntil 4 euro per dag. Det har utviklet seg en "konkurranse" blant Ephedra-distriktene der handelsmennene og "Efedrin-kokkene" på fabrikkene foretrekker visse distrikt, der avlingene gir høyest utbytte av efedrin. 

I kontrast til enkel utvinning av efedrin, krever produksjonen av metamfetamin, lokalt kjent som "shisha", større kunnskap og spesialiserte ferdigheter. Prosessene er også dyrere og tidkrevende, ikke minst fordi de krever støvfrie produksjonslokaler. 

Ustabil lav inntekt kan trekke folk til smugling

Mangel på forretningslikviditet og profitt er hverdagen for arbeiderne i fabrikkene. En av "kokkene" sammenligner arbeidet med gamling ettersom lønnen er helt uforutsigbar.  EMCCDA mener derfor at det er stor sannsynlighet for at arbeiderne kan bli dratt inn i smugling over grensene for å spe på inntekten. 

EMCDDA beskriver at antallet efedrin-fabrikker, bare i Bakwa-regionen, er oppe i over 320. Selv om det er vanskelig å anslå helt eksakte tall og mengde produskjon av efedrin, mener EMCDDA at noen kalkuleringer er sannsynlige. I følge kokkene produseres efedrin året rundt. De forteller at de arbeider 20 til 25 dager i måneden, avhengig av årstid. EMCDDA anslår derfor at med 20 dager i måneden i over 320 fabrikker vil Bakwa-regionen kunne produsere 98 tonn med efedrin per måned - utvunnet av cirka 3 000 tonn tørket ephedra. Teoretisk sett kan dette bli til 65,5 tonn krystallisert metaamfetalin per måned.

Basert på funnene anslår EMCDDA at efedrin-produksjonen gir arbeid til så mange som 2 300 mennesker i Bakwa-regionen alene. I lønninger til arbeiderne, bidrar produksjonen av syntetisk narkotika med opp til 46,8 millioner euro i inntekter til lokaløkonomien. Om regionen i tillegg tok jobben med å konvertere efedrin til metamfetamin, ville industrien få en økt verdi til estimert 203 millioner euro.

Med veletablert smuglerrute til Europa

Analysen fokuserer på et begrenset området, Bakwa, sør-vest i Afghanistan, men viser hvor raskt produsenter kan ta til seg ny teknologi og etablere komplette  produksjonslinjer for syntetisk narkotika. 

Gitt den vanlige herointrafikken og veletablerte smuglerruter mellom sør-vest Asia og Europa, så haster det å adressere trusselen for landene som ligger langs de tradisjonelle smuglerrutene for heroin, hvilket inkluderer mange av nabolandene til EU-landene, konstaterer EMCDDA.