Resultater fra en fersk doktorgradsavhandling viser at årsaken til innleggelsen for 20 prosent av pasientene ved intensivavdelingene på Ullevål og Diakonhjemmet sykehus i Oslo, var bruk av alkohol eller narkotika - enten direkte eller indirekte. Døgnprisen for en plass på intensivavdeling er beregnet til 50 000 kroner. 

Dataene i studien inkluderer 861 pasienter.

De vanligste diagnosegruppene blant pasientene var traume, kardiovaskulær sykdom og blodforgiftning (sepsis). Blant pasientene med traumer, det vil si skader på kroppen som følge av ytre påvirkning, var hele én av tre pasienter påvirket av alkohol eller narkotika da skaden skjedde, skriver Dagens Medisin.

I avhandlingen er det også sett på hvor mange av pasientene som hadde en underliggende rusbrukslidelse. Dette gjaldt 26 prosent av pasientene – 16 prosent med alkohol og 10 prosent med narkotika.

Vurderingene av pasientene er gjort basert på et spørreskjema som pasienten eller pårørende har fylt ut, et alkoholkartleggingsverktøy kalt Audit-C, informasjon fra journal og laboratorieprøver.

Studien har skapt diskusjon om tilnærmingen til pasientgruppen bør utvides fra et individuelt fokus til et samfunnsmessig perspektiv som inkluderer konsekvenser for andre, og ressursbruk. -  Det kan kanskje øke bevisstheten og motivasjon hos politikere og helsepersonell til å gi pasientgruppen økt oppmerksomhet og ressurser, sier anestesilege Karen Hunting Tollisen, som står bak studien.

Les hele artikkelen i Dagens Medisin ved å klikke her