I 2015 ble han ansatt som erfaringskonsulent i Mestringsenheten i Sandnes kommune, avdeling Rus og avhengighet. Dette var starten på å få til aktiviteter for en gruppe innbyggere som hittil hadde vært vanskelig å få til å møte opp til andre aktivitetstilbud.

Med trening som mål og metode
Med denne måten å jobbe på har Glesnes bidratt til å etablere tilbud der folk møter, og der treningen har vært et viktig ledd i både å bli rusfri og det å holde seg rusfri. Løpegruppen er et behandlingstilbud for innbyggere som er på vei ut av en rusavhengighet.

-Trening er bra for både psykisk og fysisk helse, og for en rusavhengig kan det handle om å bygge en ny identitet og finne en lidenskap som kan erstatte avhengigheten, sier Glesnes.

Glesnes brukte selv trening for å komme ut at egen rusavhengighet, og gjennombruddet var da han fikk mulighet til å delta med WayBack og sykle Oslo-Paris i 2012.

I 2011 har Geir en lang periode som rusfri, men han detter utpå nok en gang. Han havner enda en gang på avrusing. En dag kommer telefonen som skulle forandre livet hans. Om et år skal han sykle Oslo-Paris under Tour De France, sammen med gruppen “Wayback”. Her var det 12 andre i samme situasjon som Geir.
Sandnesposten

Inviterer til løpegruppe
I jobben som erfaringskonsulent har han sammen med kolleger og innbyggere i Sandnes som ønsker hjelp for rusavhengighet, bygget opp en løpegruppe. I 2019 reiste løpegruppen på treningsleir til Budva, Montenegro (bildet).

For å kunne finansiere flere treningsleire og deltakelse i konkurranser etablerte Glesnes og kolleger organisasjon RunBack. Dette er en ideell forening (non profit) som har til formål å samle inn og dele ut midler til egne treningsprosjekter.

RunBack ønsker å kunne bidra med treningsturer, startkontingenter og utstyr til deltagerne som aktivt jobber med å bli kvitt rusavhengigheten. Sandnes kommune gir økonomisk støtte til tiltaket, men deltagerne må selv betale for blant annet mat og reise. Denne brukergruppen har ofte lite eller ingen økonomiske midler og det begrenser hvor mange som får mulighet til å delta, sier Glesnes. Gjennom RunBack klarer vi å hjelpe flere, og det gir muligheten til deltagelse i arrangerte løp. Det planlegges nå en ny treningsleir til Budva i mai 2020.

Tenker nytt om innhold i en kommunal rustjenenste
Aktivitet som behandling har gitt gode resultater lokalt i Sandnes.

-Det er opptrappingsplanen for rus som har gitt oss muligheten til å ansette blant andre erfaringskonsulenter og satse på nye tilbud. Det å se effekten av både nye yrkesgrupper inn i tjenesten, nye måter å jobbe på og satsingen på lokalbasert behandling gir hele tjenesten et løft, og motivasjon til å fortsette utviklingen, sier Trude Lønning rus og psykisk helse sjef i Sandnes. – Vi er veldig glade for, og ser frem til å få lov til å bidra med våre erfaringer i prosjektet Aktivitet som behandling sammen med Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon og Rådet for psykisk helse, finansiert av stiftelsen Dam.

Med aktivitet som behandling ønsker Mestringsenheten å gi folk en ny sjanse og ikke minst muligheten til bedre helse og en mer meningsfull hverdag.