Hva er Erfaringssentrum sin oppgave?
Fredag 29. september 2017 ble organisasjonen Erfaringssentrum stiftet. Organisasjonen skal være en pådriver for gode arbeidsforhold, kompetanseheving og være arrangør av nasjonale samlinger for erfaringskonsulenter fra hele landet.

Styret i Erfaringssentrum består av:
Styreleder: Torbjørn Mohn-Haugen
Nestleder: Monika Landsverk
Kommunikasjonsansvarlig: Ronny René Nielsen
UNG-EK koordinator og webansvarlig: Miranda Sulejmanova
Medforskningskoordinator: Morten Brodahl
Organisasjonssekretær: Elin Rudshaug

Arrangerer konferansen "Sterkere sammen 2017"
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, den nye nasjonale interesseorganisasjonen for erfaringskonsulenter og Helsedirektoratet ved Bruker-Rop arrangerer 16. - 17. november konferansen "Sterkere sammen 2017" på Gardermoen. Temaet er hvordan erfaringskonsulenter, arbeidsgivere og brukerorganisasjoner kan styrke hverandre og samarbeide mer for å skape bedre tjenester innen psykisk helse og rus i Norge.

Erfaringskonsulentstillinger har skapt debatt
Det har vært og er mange meninger om stillinger til erfaringskonsulenter, og Fagrådet får stadig spørsmål og kommentarer på både organisering og innhold i stillingene. Noen mener at denne type stillinger "melker brukerorganisasjonene for dyktige folk", andre at konsulentene blir «gisler» på sine nye arbeidsplasser med pålegg om lojalitet til virksomheten framfor brukerorganisasjonene/ brukerperspektivet. Hvor lenge er man reelt brukermedvirker spør noen – og hvor mange år skal man være ansatt i en kommune eller et sykehus før man mister «brukerbrillene»?

I denne sammenheng kan etableringen av interesseorganisasjonen Erfaringssentrum bli viktig sammen med utgivelsen av håndboken "Brukeransettelser". Håndboken er utgitt av erfaringskompetanse.no og er en informasjonsbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusfeltet. Den tar for seg hvilke forberedelser som bør til før erfaringskonsulenten ansettes og hva som er viktig når ansettelsen er et faktum.

Fagrådet er glad for at brukerkunnskapen blir systematisert, og at rammer og forventninger til innhold i stillingene blir tydeliggjort.