Ohldieck er godt kjent i Avdeling for rusmedisin. Han har arbeidet der siden 2011 og startet som seksjonsleder LAR. I perioden 2014 til 2019 var han i tillegg assisterende avdelingsdirektør. I dag er han seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Utdannet lege
Christian Ohldieck er født i 1974 og er utdannet lege fra Universitetet i Bergen. I 2016 ble han godkjent som spesialist i rus og avhengighetsmedisin. Etter noen år som fastlege i Bergen kom han inn rusfeltet, først som overlege ved Bergensklinikken (2006-2009) og fra 2011 i Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen.

Sentral fagperson i LAR
Christian har hatt en finger med i det meste som har skjedd innenfor legemiddelassistert rehabilitering i Bergen, men har også bidratt sterkt i den nasjonale utviklingen på området.

I Bergen var han sentral i 2014 da Helse Bergen overtok utdeling av LAR medisiner fra Bergen kommune. Utdelingsstedene i Bergen ble etablert som poliklinikker. I tillegg endret de inntakskriteriene slik at antall LAR pasienter ble doblet på kort tid. Sammen med sine medarbeidere utviklet han LAR-tilbudet i Bergen videre. 

Han har siden 2019 vært ansatt i Helsedirektoratet med ansvar for å revidere LAR-retningslinjene. Først den nasjonale retningslinjen for gravide i LAR. Her kom han inn etter at arbeidet hadde strandet på grunn av faglig uenighet. Den ble klar i september 2019 og resultatet ble noe alle involverte kunne stille seg bak. Det viser gode forhandlingsferdigheter. Revidering av de ordinære LAR-retningslinjene skulle vært ferdig høsten 2021, men er ennå ikke publisert. Vi kjenner ikke årsaken til det, men det er grunn til å tro at covid og regjeringsskifte er medvirkende årsaker. Vi aner nok også noe faglig uenighet rundt de endelige retningslinjene denne gangen også.

I forbindelse med beslutningen om oppstart av heroinassistert behandling i Oslo og Bergen ble Christian Ohldieck lokal prosjektleder i Bergen. 

Han har også vært en sentral fagperson for Sykehusinnkjøp i anbudsprosessen ved valg av legemidler i LAR. Det var også en omstridt prosess, men Ohldieck møtte blant annet bruker- og pasientorganisasjoner, forklarte og diskuterte på en respektfull og tillitsvekkende måte. Så selv om ikke alle var fornøyd med resultatet opplevde alle å bli lyttet til. 

Starter 1.mai
Han starter i stillingen 1. mai og overtar for Gro Fanebust som har vært konstituert i stillingen siden 1. desember 2021. Da sluttet Else-Marie Løberg som var direktør i AFR i perioden april 2016 til desember 2021.

Fagrådet gratulerer Helse Bergen med et godt valg. Vi ønsker Christian Ohldieck lykke til i stillingen som avdelingsdirektør i Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen og ser frem til et godt samarbeid videre.