Vi har en bred arbeidsplan som krever engasjement i hele linja av tiltak og tilbud innen rusfeltet.

De siste sju dagene har vi møtt fire framoverlente miljø som har vært til stor inspirasjon for oss i sekretariatet.

Fagrådets leder Jan Gunnar Skoftedalen møtte for en uke siden storbynettverket av utekontakter for å diskutere samarbeid om forebygging og oppsøkende arbeid. I nettverket er Drammen, Trondheim, Stavanger, Bodø, Bergen, Tromsø og Oslo. I tillegg deltok KoRus Oslo på møtet. 

Fagrådet engasjerer seg på flere utviklingsområder - denne uka har det vært møter i Trondheim om både musikkterapi og trening som medisin. Rådgiver Torhild Kielland deltar i et nasjonalt kompetansenettverk for musikkterapi i rus og psykisk helse.  Nettverket har eksistert i 11 år og det var nå tid for evaluering og nye planer. 

Det ble også et hyggelig besøk i de nye lokalene til Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling - KBT. Sammen med Rådet for psykisk helse, Glimt recoverysenter og KBT planlegger vi en bruker-spør-bruker film om hvorfor det er viktig at innbyggere får tilbud om trening i rus- og psykisk helsebehandling. Filmen vil også belyse hvordan innbyggerne ønsker å bli møtt og hvordan de kan påvirke tilbudene til å ble enda bedre tilpasset målgruppa. Arbeidet med å fremme trening som medisin er finansiert gjennom midler fra Stiftelsen DAM. Filmen kommer i 2022. 

Innbyggerne som deltar i filmen er knyttet til Glimt recoverysenter eller har erfaring med treningstilbud ved St. Olavs hospital eller Idretten skaper sjanser. For noen dager siden møtte vi daglig leder i Idretten skaper sjanser Morten Nyborg og kommunikasjonssjef Liv Ekeberg, for å snakke om hvordan vi sammen kan løfte trening og fellesskap som viktig verktøy for bedre helse og opplevelse av mening i hverdagen. Vi gleder oss til tiden som kommer.