I Norge har 6000 – 9000 barn en mamma eller pappa som gjennomfører straff i fengsel eller friomsorg. Mange holder det hemmelig. Noen lyver om hvor forelderen er. De fleste skammer seg, og går alene med vanskelige tanker. Barna er uskyldige, men straffen rammer også dem – barna blir de usynlig straffede.

Kampanjen «Not my crime – still my sentence»

Kampanjen «Not my crime – still my sentence», i regi av det europeiske nettverket «COPE – Children of Prisoners Europe, handler om bevisstgjøring og bedring av situasjonen for barn og unge som har foreldre i fengsel. Hvert år har de en kampanje for å synliggjøre barnas erfaringer og å bevisstgjøre befolkningen, politikere og ansatte i fengslene om situasjonen til barna, og å bedre denne.

Hvordan har du det/har du hatt det under koronaen? 

Årets kampanje retter seg mot alle barn og ungdom mellom 10-17 år som har et familiemedlem i fengsel. Det siste året har vært utfordrende knyttet til pandemien. Restriksjoner har påvirket barn med fengslede foreldre sterkt, fordi strenge regler for besøk og permisjoner har hindret dem i å se, klemme og leke med den forelderen som er i fengsel. For noen barn har det gått mer enn et år siden de sist så forelderen.

Nå inviterer COPE og For Fangers Pårørende (FFP) barna til å skrive og tegne deres erfaringer og sende de inn. Barna kan svare på ett eller flere av spørsmålene under, skrive en historie eller tegne noe som de tenker på når du leser spørsmålene. Deretter sender de det de ha laget til FFP.

Spørsmålene er: 

Hvordan har du det?
Hvordan har korona påvirker livet ditt? 
Er det noe du trenger som mangler i dag?
Hva er det som har fungert bra, eller hva er ‘bra’ med koronaen som du synes skal fortsette? 
Er det noe som ikke har fungert bra, eller som du ikke liker i korona-tiden? 
Hva gjør fengselet eller familiemedlemmet ditt i fengsel som gjør deg glad under koronaen? 
Hva slags informasjon trenger du?
Hva vil du skal skje når besøk i fengsel åpnes til det normale igjen? 

Les mer på FFP.no eller på childrenofprisoners.eu