Kristel snakker seg varm om betydning av god oppfølging for dem som er på vei ut eller allerede er i ordnært lønnet arbeid når vi har tatt turen til Brygga i Trondheim. Der møtte vi leder Kristel Killie og behandler Kristin Lervik.

For mange går over i varige trygdeytelser. Vår erfaring er at det ikke er nødvendig. 

- Men da er det viktig at noen er der når problemene tårner seg opp. Vår erfaring er at den enkelte får et økende symptomtrykk når de starter i arbeid. Det å gi støtte er avgjørende i slike situasjoner. Hva den enkelte trenger varierer, men vi har hatt et økende fokus på helse. Kontekst av livet, sier Lervik og Killie.

Brygga er et tilbud til mennesker som har gjennomført rusbehandling i døgn eller ved poliklinikk. Brygga skal bistå den enkelte i å mestre eget liv uten avhengighet, i de ulike overgangene mellom tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og inkludering i ordinært arbeids- og samfunnsliv skriver de selv på nettsiden.

Resultatene er oppsiktsvekkende gode. Det er i dag 124 deltakere ved Brygge og 92 prosent er i arbeid og/eller utdanning.

I dag er det 12,1 faste årsverk ved Brygga, men de årsverkene har vi jammen kjempet for. To av stillingene er IPS konsulenter. For oss er det avgjørende at de benytter metodikken, men ikke har samme krav til måltall som de NAV- ansatte. 

Brygga er åpen frem til klokka 21 hver ukedag og annen hver helg. Hit kommer mange av deltakerne etter endt jobb, også bare for å henge sammen med andre eller å kjøpe seg en billig middag som lages der. 

Sintef/NTNU er nå i ferd med lage en oppsummerende rapport om tilbudet ved Brygga. Vår metodikk passer til mange flere, både her i Trondheim, og mest sannsynlig andre steder i landet. Derfor er det viktig for oss å ha hjelp av forskere til å dokumentere dette, sier Kristel Killie og Kristin Lervik.

Vi takker for besøket og ser frem til å følge Brygga videre og ikke minst lese rapporten.