Akan – Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk har tre eiere; NHO, LO og Staten (Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og inkluderingdepartementet). De tre var selvsagt i rekken av gratulanter og understreket Akans utvikling under ledelse av Elisabeth Ege. Akan har stadig vist nysgjerrighet og vært åpne for ny kunnskap om hvordan arbeidsgivere kan snakke med medarbeidere om problematisk bruk av alkohol, spill, medikamenter, narkotika og dopingmidler, sa de.

Akan er en av våre 152 medlemsorganisasjoner.  Vår gave var et trykk av Line Marsdal "På vent".

Akans visjon er å sette ledere og medarbeidere i stand til å forebygge og håndtere problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler, spill og doping.

Akan tilbyr:

  1. åpne, bedriftsinterne og digitale kurs for ledere, HR, verneombud, tillitsvalgte og Akan-kontakter
  2. veiledningstelefon hvor du kan spørre om råd i konkrete saker eller bare diskutere med en rådgiver. Du kan være helt anonym
  3. enkle kostnadsfrie digitale verktøy, maler, brosjyrer og informasjon som hjelper deg å forebygge i egen virksomhet.

Vi gratulerer hjerteligst med jubileet.

Les mer om Akan ved å klikke her