«Trender og utviklinger» er den årlige flaggskipspublikasjonen til EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction). Årets utgave viser økning i kokain, cannabis og produksjon av syntetiske stoffer.

Store endringer i utfordringsbildet
I løpet av de siste seks årene har det skjedd store endringer i hva som er utfordringer på narkotikafeltet, blant annet framveksten av flere ikke-kontrollerte stoffer, skriver EMCDDA.

De har registrert store forandringer i narkotikamarkedet og i narkotikabruken. Fra å være et marked dominert av plantebaserte stoffer importert til Europa, har det utviklet seg til et marked der syntetiske stoffer og produksjon innenfor Europas grenser har blitt viktigere. Globalisering og teknologiske framskritt har påvirket hvilke strategiske utfordringer europeiske politikere må ta i betraktning når de skal utforme og gjennomføre effektive tiltak.

EMCDDA-rapporten fremhever den vedvarende tilgjengeligheten av de fleste illegale stoffer. De nyeste tallene viser at det årlig rapporteres over én million beslag av illegale rusmidler i Europa (EU-28, Tyrkia og Norge). Omtrent 96 millioner voksne i EU (15–64 år) har prøvd illegale rusmidler i løpet av livet, og anslagsvis 1,2 millioner mennesker mottar behandling for bruk av illegale rusmidler hvert år (EU-28). I 2018 ble 55 nye psykoaktive stoffer (NPS) oppdaget i EU for første gang, noe som innebærer at det totale antallet som overvåkes av byrået nå er 730.
Folkehelseinstituttet 

Nøkkeltall fra EMCDDA rapporten 2019[/caption]

Mer og renere kokain
Rapporten beskriver rekordbeslag av kokain dette siste året. Over 104 000 kokainbeslag ble rapportert i EU i 2017 (98 000 i 2016), totalt 140,4 tonn, som utgjør det dobbelte av mengden som ble beslaglagt i 2016. Kokain er nå det mest brukte illegale sentralstimulerende rusmiddelet i Europa og renheten på gateplan nådde sitt høyeste nivå på ti år i 2017.

Stoffet er årsak de fleste registrerte narkotikarelaterte akuttinnleggelsene og de nyeste overslagene viser at rundt 73 000 personer får rusbehandling for problemer med kokain. 11 000 av disse fikk behandling for crack-relaterte problemer – en spesielt skadelig form for kokainbruk.

Markedsendringer på heroin
Heroin er fortsatt det vanligste illegale opioidet på narkotikamarkedet i Europa. Mengden heroin som ble beslaglagt i Europa økte med over ett tonn i 2017 til 5,4 tonn. Ytterligere 17,4 tonn ble beslaglagt av Tyrkia, hvorav en del var på vei til EU-markedet. 81 tonn av heroinforløperen kjemisk acetanhydrid ble beslaglagt i EU i 2017, mens 243 tonn av stoffet ble stoppet i forsendelser, noe som kan tolkes som en urovekkende utvikling. Laboratorier som produserer heroin fra morfin ved hjelp av denne forløperen har også blitt oppdaget i EU-land i senere år (Bulgaria, Tsjekkia, Spania og Nederland). Heroinrenheten er også høy i likhet med kokain.

Økende bekymring for nye syntetiske opioider
Selv om syntetiske opioider utgjør en liten andel av narkotikamarkedet i Europa, representerer denne type stoffer en økende bekymring, knyttet til forgiftninger og dødsfall. Elleve nye syntetiske opioider ble oppdaget i Europa i 2018, i form av pulver, tabletter og væsker. Det skal kun små volum til for å produsere tusenvis av brukerdoser, noe som gjør disse stoffene lette å skjule og transportere, samtidig som de skaper utfordringer for myndigheter og tollere.

Fentanylderivater utgjør flertallet av de 49 nye syntetiske opioidene som overvåkes av EMCDDA. Seks fentanylderivater ble oppdaget i Europa for første gang i 2018 (34 oppdaget siden 2009). I de nyeste dataene stod disse svært potente stoffene for 70 % av alle beslag av de nye syntetiske opioidene. Over 300 beslag av karfentanil, som er et av de mest potente stoffene i denne stoffgruppen, ble rapportert.
Folkehelseinstituttet

Cannabis fortsatt det mest etablerte illegale rusmiddelet i Europa
Det estimeres at 17,5 millioner unge europeere (15–34 år) har brukt cannabis det siste året. I 2017 rapporterte EU-medlemsstater 782 000 beslag av cannabisprodukter (urte, harpiks, planter og olje), noe som gjør det til Europas mest beslaglagte rusmiddel. Det beslaglegges mer enn dobbelt så mye hasj som marihuana (466 kontra 209 tonn). En nyere EMCDDA-studie fant en dobling av tetrahydrocannabinol-innhold (THC) i hasj og marihuana i løpet av det siste tiåret, noe som øker bekymringer for potensielle skadevirkninger.

Anslagsvis bruker rundt 1 % av voksne (15–64 år) i EU cannabis daglig eller nesten daglig. I 2017 ble 155 000 mennesker i Europa innlagt til narkotikabehandling for problemer knyttet til bruk av cannabis.

Les hele rapporten her (norsk pdf)