Tilbudet om behandling med Diacetylmorfin (heroin) er i første omgang tiltenkt en liten prosjektgruppe av pasienter i Oslo Universitetssykehus sitt opptaksområde. Våren 2022 starter et tilsvarende prosjekttilbud opp i regi av Helse Bergen. 

Pasientene vil få tilbud om intravenøs injeksjon eller tabletter og må ta dette flere ganger i døgnet. I praksis betyr dette at pasientene må møte opp for inntak av legemiddelet to ganger daglig, sju dager per uke. Det vil ikke bli gitt ta-med-hjem doser. Alle inntak skjer under påsyn av helsepersonell. 

Endelig åpnet 

- At det endelig er åpnet er det viktigste akkurat nå, sier seksjonsleder for Seksjon ruspoliklinikker, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Kine Haugen. Hun har ansvaret for HABiO og forteller om en lang og kronglete vei for å avklare lokasjon og formaliteter knyttet til dette. Haugen er også styremedlem i Fagrådet.

- Nå er vi der, sier hun stolt og viser fram nybygget inne på Ullevåls sykehusområde. Utformingen er inspirert av heroinprosjektene i Danmark og brukerrommene her i Norge. - Vi er veldig godt fornøyd og har fått gode lokaler, sier hun.  

Godt forberedte ansatte

En god gjeng ansatte har vært klare siden 1. november og har brukt tiden til å øve og forberede seg, forteller enhetsleder for HABiO Camilla Birkevold. 

Denne uken har de kommet godt i gang med samtaler med de første pasientene. Ingen pasienter har startet opp med Diacetylmorfin ennå, men det kommer. Først må de snakke sammen og finne ut av om HAB er riktig helsetilbud, deretter må de av farmakologiske grunner stabiliseres på metadon før de kan gå over på Diacetylmorfin, forklarer hun.

Hvem kan søke om HAB?

I første omgang er det kun innbyggere i OUS sitt opptaksområde som kan søke. Det innebærer at bydelene i Oslo som tilhører Ahus er utelukket fra prosjektet. - Dette er et dilemma på mange måter, sier Kine Haugen. - Og det er en ren formell beslutning som vi håper kan bli vurdert underveis i prosjektet.

For å søke HAB forholder en seg til "vanlige henvisere" til LAR-systemet, som ruskonsulenter og fastleger. Om du allerede er i LAR, men ønsker HAB, kan du kontakte din LAR-behandler og så vil hen hjelpe deg med en intern henvisning i OUS. 

Det som er et praktisk vilkår er at du ved egen hjelp må kunne komme deg til Ullevål Bygg 50, to ganger hver dag året rundt. - Det er jo litt usikkerhet denne første perioden, sier Kine Haugen. - Vi har jo aldri gjort dette før, så det er mye vi er nysgjerrige på. Ikke minst lurer vi på hvor mange som kommer til å søke, sier hun.

Vil følge opp pasientene i fire år

Gjennom HAB vil pasientene bli fulgt opp i fire år for å undersøke deres somatiske og mentale helse, sosiale situasjon og endring over tid. Evalueringen forventes å gi en bedre samlet forståelse av en rekke viktige forskningsspørsmål som grunnlag for om videreføring av HAB etter prøveperioden kan anbefales eller ikke.

Selskapet som skal levere diacetylmorfin [DAM] (Diaphin ®, pulver til injeksjonsvæske og tabletter) til prosjektet er Inphena, som er det samme selskapet som har levert det til de danske klinikkene.

Regjeringen har besluttet å iverksette et prøveprosjekt med heroinassistert behandling (HAB) som del av legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Prøveprosjektet har 5 års varighet. Målsettingen er å utvide LAR til å omfatte medisinsk heroin (diacetylmorfin) i enten injiserbar eller peroral (tablett) form som kan gjøre det mulig å behandle personer der standardforløpet i LAR ikke har ført til tilfredsstillende resultat. Oppdraget skal munne ut i en evalueringsrapport med anbefalinger til offentlig myndighet om HAB bør videreføres, utvides eller avvikles etter prøveperioden.