Rusfeltets hovedorganisasjon er en nasjonal fag- og ruspolitisk medlemsorganisasjon for virksomheter, brukerorganisasjoner og tiltak som har personer med rusproblemer som sin målgruppe.

Rusfeltets hovedorganisasjon er landets største paraply- og medlemsorganisasjon innen rusfeltet med 147 medlemsvirksomheter. Disse inkluderer omlag 200 tjenester og cirka 6000 årsverk og representerer bredden av tiltak og organisasjoner som arbeider innen behandling, forebygging, rehabilitering, forskning og skadereduksjon. Blant medlemmene finnes i tillegg bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige organisasjoner.

Kontakt:

Anders Dalsaune Jansen
Styreleder

Jan Gunnar Skoftedalen   
Leder       

Torhild Kielland 
Rådgiver
       

Klikk her for pressebilder. Bildene kan brukes fritt mot kreditering av fotograf Synne Dahl.