Jeg er virkelig rørt over å motta denne prisen, sa en glad Willy Pedersen på Ruspolitisk Arena 10. mai.  

Kriteriene for Fagrådets Ruspolitiske Pris er: En eller flere personer som over tid eller i en enkeltsak, har gjort seg bemerket for godt ruspolitisk arbeid.

Begrunnelse

Fagrådets pris for Godt ruspolitisk arbeid 2022 tildeles Willy Pedersen 

Rusfeltet er et fagområde som mange har meninger om. Mangel på kunnskap skaper ofte redsel, moralisering og stigmatisering, noe vi dessverre fremdeles ser mye av. Debatter blir alt for ofte polarisert og lite konstruktive

Rusbruk og avhengighet knytter ofte til seg mange sterke følelser. Rimelig nok ettersom mange livssituasjoner er svært vanskelige og det kan stå mellom liv og død. I tillegg blir vi ofte ekstra berørt når det er unge mennesker det angår. 

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon har i 2023 et ekstra søkelys på ungdom og unge voksne. Derfor er det naturlig at prisen i år går til en person som har dette som sitt hovedområde.

Årets ruspolitiske pris går for første gang til en forsker.

Willy Pedersen er en av landets ledende forskere på spørsmål knyttet til ungdom, rusmidler, atferdsproblemer, seksualitet og sosial marginalitet. Han er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og også tilknyttet NOVA/OsloMet.

Han tok den filosofiske doktorgrad på avhandlingen Drugs in adolescent worlds i 1991 og har senere skrevet bøker som Ungdom er bare et ord (1994), Rusmidler og veivalg (1996), Bittersøtt (1998), Nye seksualiteter (2005) og Gatekapital (2006). I tillegg har han skrevet et stort antall artikler i nordiske og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter for ikke å glemme et stort antall kronikker og meningsytringer i landets aviser og mediehus. For mange læresteder er fremdeles boken Bittersøtt en bok som benyttes i undervisning. Den har kommet ut i flere reviderte utgaver.

Det som gjør han interessant i ruspolitisk sammenheng er hvordan han over lang tid har satt søkelys på ungdom, rus, sosial marginalisering, seksualitet, kriminalitet og adferdsproblemer. Han har bidratt inn i en stortingsmelding om narkotikapolitikk og er en svært aktiv og aktuell debattant. Han har også vært en av initiativtakerne bak ungdomsforskningen til NOVA/OsloMet.

Forskningen, foredragene og meningsytringene som Willy Pedersen har skapt har påvirket og bidratt til konstruktiv politisk debatt!

Willy Pedersen er kjent for sin forskning på ungdommer og ungdomskultur og har i mange tiår bidratt til kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ruspolitikken - og da særlig knyttet til de unges situasjon.

Han er en uredd forsker, en etterspurt foredragsholder og ekspertkommentator i mediene. Han deltar ofte i debatter og skiller seg ut blant forskerkolleger. Alle er selvsagt ikke enige i Pedersens forslag til løsninger, men vi ser ikke at noen er uenig i kunnskapsgrunnlaget han presenterer. 

Han er aktuell. Senest de siste ukene har han vært aktiv i forbindelse med krigsoverskriftene rundt kokainbruk blant russen.

I tillegg til heder og ære, er prisen et unikt kunstverk av glasskunstneren Aino Jensen. For oss har akkurat dette kunstverket en symbolverdi. Vi sier at det er et symbol på rusens mange ansikter.

Årets prisvinner har gjennom sitt lange engasjement for ungdom og rusmidler berørt perspektivene og kjernen av å forstå rusens mange ansikter.  

Gratulerer til Willy Pedersen med Rusfeltets pris for Godt ruspolitisk arbeid 2023.

Prisens historie

Fagrådet opprettet prisen for godt ruspolitisk arbeid i 2013 for å øke interessen og bevisstheten rundt det ruspolitiske arbeidet i Norge. Fagområdet rus og avhengighet var den gang lavt politisk prioritert og betegnelsen «sitter nederst ved bordet» ble ofte brukt.

Det er ansatte og ledere fra Fagrådets medlemsvirksomheter som har forslagsrett. Det er Fagrådets styre, oppnevnt av årsmøtet, som stemmer fram vinneren blant innsendte forslag.

Tidligere prisvinnere: 

2022: Lasse Gallefoss og Leo Ajkic
2021: Thomas Ergo
2020: Arild Knutsen og Kenneth Arctanders Johansen
2019: Erlend Horn
2018: Bent Høie
2017: Petter Nyquist
2016: Astrid Renland
2015: Thorvald Stoltenberg
2014: Erna Solberg
2013: Laila Dåvøy