-Det finnes ikke noen «one size fits all» innenfor recovery og det er alltid snakk om samtidige rus- og psykiske helseproblemer, i større eller mindre grad, og aldri avhengighet alene, sier han.

På rusfeltets fagkonferanse 5. - 6. september skal han snakke om erfaringskonsulenters plass i rusbehandling. Det er fortsatt noen ledige plasser. 

Rusfeltet må lære seg å også omhandle psykososial helseproblematikk
Morten Brodahl

Yrkesetiske retningslinjer for erfaringskonsulenter
Morten Brodahl er erfaringskonsulent ved NKROP (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse).  Han er også medforskningskoordinator i interesseorganisasjonen Erfaringssentrum. En organisasjon for erfaringskonsulenter og medforskere innen psykisk helse- og rustjenestene.

Erfaringssentrum ble stiftet i 2017 og ønsker å bli en nasjonal interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter.

En av oppgavene er å sikre yrkesetiske retningslinjer for erfaringskonsulenter, sier Brodahl. Inspirasjonen kommer fra den amerikanske organisasjonen iNAPS (The International Association of Peer Supporters). På konferansen vil han fortelle om erfaringene fra iNAPS og målsetninger for stillingene til norske erfaringskonsulenter.

Bli med på rusfeltets egen fagkonferanse du også!