Der vil vi se nærmere på om resultatene for brukerne har blitt bedre gjennom opptrappingen. Særlig kommunene har fått tildelt mer penger de siste årene og John Ingar Danielsen, avdelingsdirektør i Velferdsetaten i Oslo kommune, kommer til seminaret under overskriften "Vi har fått mer penger - har det blitt bedre?".

Diskusjoner rundt kutt i Oslo
Avisene har de siste ukene skrevet flere artikler om kutt av tjenestetilbud for folk med rusproblemer i Oslo. Sjøstrand omsorgssenter skal legges ned, og på Prindsen i sentrum forsvinner tre plasser. Prindsen får hele fire millioner mindre i budsjett og må også endre oppgavene til teamet som arbeider ambulant/oppsøkende.Danielsen har tidligere forklart at teamet ikke skal legges ned, men forandres. I tillegg har han uttalt at han mener endringene ikke får negative konsekvenser for brukerne. Et helt nytt samarbeidsenter for ROP-brukere skal bygges og flere midler skal ut til bydelene framfor til sentrumstiltak.

Opptrapping i rusfeltet – får vi bedre resultater?
Over flere år har det vært en klar politisk satsing på rusfeltet. Mange nye strategier og forventninger er lansert. Samlet øker ressursene med betydelig beløp, men blir det bedre resultater? Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner seminaret med seminarets hovedtittel som tema.

Deretter følger utfordringer ved organisering og målinger. Tør vi å måle de rette tingene? Bidrar dagens organisering til et optimalt pasientforløp fra kommune til spesialisthelsetjenesten og tilbake i kommunene? Hva svarer pasientene og er vi opptatt av deres mening?

Dyktige innledere
Møt dyktige innledere og debattanter i John I Danielsen, Anlov P. Mathisen, Sverre Nesvåg, Mona Haugom, Arne Johansen, Jan Gunnar Skoftedalen, Hanne Brorson, Tommy Sjåfell, Kenneth Arctander, Guri Spilhaug og Ole Hope.