I andre nordiske land er det faget som styrer. Stadig flere ønsker at NPM, hvor mål- og resultatstyring, kontroll og rapportering står sentralt, erstattes med en tillitsreform.

På ruspolitisk seminar 27. april kommer faglig leder ved Sigma Nord Arne Johansen under overskriften "Tør vi måle det vi vil ha svar på?". I tillegg skal leder i Fagrådet, Jan Gunnar Skoftedalen snakke om "Organisering av rusfeltet - fullt av motsetninger". 

Kritisert modell
NPM har lenge vært kritisert i sykehusene, i skoleverket og i politiet. Kritikken går ofte på at komplekse problemstillinger forenkles i for stor grad gjennom New Public Management-filosofien.

"I jakten på de billigste løsningene og i kampen for å holde budsjetter teller fagkunnskapen mindre. Vi teller oss til dumskap ved hjelp av indikatorer... Fagfolk kveles av et helsebyråkratisk system av virksomhetsplaner og brukerundersøkelser i et tingliggjørende og fremmedgjørende språk fra bedriftsøkonomien".
Arne Klyve om NPM i Sinte unge menn (2009)

Fagfolk ønsker større grad av faglig tillit. Flere ønsker løsninger med rammefinansiering der kvalitetsmål blir viktigere enn politiske styringsmål. - Nå måler vi det som er lett å måle, men ikke nødvendigvis det som er viktig å måle, sier Skoftedalen. Dermed får vi en situasjon der virksomheter er lojale mot en styringsmodell og måler det som kan måles framfor hva som er viktig å måle.

Kontroll og styring er nødvendig, men blir problematisk om den bygger på mistillit og mistro til at arbeidstakere ikke gjør jobben sin. Kontrollbehovet fra myndighetene gjennom NPM har utløst målstyring og resultatkrav som igjen krever mye oppmerksomhet og ressurser. Flytter vi fokus  bort fra pasientbehandling og faglig utvikling av tjenestene?

Kvantitet framfor kvalitet?
Få måleverktøy spør om pasientene får et bedre liv, kun om hvor mange vi tilbyr behandling og hvilken type behandling de får. Er dette en forvrengt bruk av målingsinstrumenter? Leder dette oss på villspor? Fagrådet vil på ruspolitisk seminar se nærmere på organiseringen og resultatene på rusfeltet.

Velkommen til ruspolitisk seminar 27. april 2018 i Oslo!