Veslelien ble etablert i 1931 av diakonisse Bergine Hansen. Den gang som "kursted for folk som ligger under for drikk". I dag er Veslelien en behandlingsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten, og har avtale med Helse Sør-Øst og Helse Nord om å gi behandling innenfor Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Hest og egg

Kari Havdal ved Veslelien ga de over hundre gjestene et interessant dypdykk i Vesleliens gamle historie. Hun fortalte om hvor viktig respekten for enkeltmennesket har preget statuttene fra dag én og hvordan dette fikk praktiske uttrykk i 1931 som at egg til frokost skulle understreke at det ikke ble servert fattigmannskost. Og at hest var på plass i stallen for å hjelpe de "forsofne menn" i deres arbeid på gården.

Hest er igjen på blokka på Veslelien når de nå er i full gang med å planlegge hesteterapi inn i behandlingstilbudet. Veslelien har i dag 50 behandlingsplasser, de har over 60 ansatte og tilbyr sekvensiell- og langtids døgnbehandling.

Vesleliens visjon og målsetting er gjennom individuelt tilrettelagt behandling, med pasienten i sentrum, bidra til bedre livskvalitet – psykisk, fysisk og sosialt, økt rusmestring og et styrket nettverk.

Feiret med fagseminar

Med et engasjerende program markerte Veslelien sitt 90-års jubileum. Atle Holstad, tidligere institusjonssjef fra 1988-2000, nå rådgiver ved Kompetansesenter rus region øst, hadde sammen med tidligere pasient og nå rådgiver samme sted, Jeanette Rundgren, et solid innledningsforedrag om hva som blir viktig å utvikle i tiden som kommer. 

Den største utfordingen i arbeidet med folk med rusproblemer er å sikre arbeid og aktivitet og en meningsfull hverdag.
Atle Holstad

 

Stigmaet som råder fortsatt, er et stort problem. Vi kan ikke behandle rundinger og trekanter i et firkantet system.
Jeanette Rundgren

Det ble plass til sosial mingling, god mat, kortreist underholdning, ærlige tilbakemeldinger fra tidligere beboere og inspirerende foredrag om traumesensitiv behandling og ernæring og trening. Vi takker for en strålende dag og gratulerer igjen med 90-års jubileet!

Hva er sekvensiell behandling? Sekvensiell behandling har de siste årene vært i utvikling innen TSB. Veslelien er én av dem som har utviklet en modell der de tilbyr sekvensiell behandling. Behandlingsformen er for pasienter med et rusmiddelproblem som ikke har behov for langtidsbehandling, men hvor poliklinisk oppfølging ikke vurderes å være nok. Pasienten veksler mellom å være innlagt i tre måneder for deretter å være hjemme i egen bolig i tre måneder. Til sammen er pasienten innlagt i tre perioder. Veslelien bruker intensiv gruppebehandling der de har en traumesensitiv tilnærming. 
Veslelien presentere modellen på KoRus-Øst og Statsforvalternes Rus- og psykisk helsekonferanse i høst; "Ulike perspektiver i rusfeltet - hva virker?".