De store rus- og psykisk helsekonferansene i regi av KoRus-Øst i samarbeid med Statsforvalterne i regionen, har to år på rad vært digitale. Rådgiver Torhild Kielland har begge årene vært programvert for konferansene, men i år var også leder Jan Gunnar Skoftedalen invitert inn for å komme med innspill til hva som er viktig for framtidas rusfelt. Det skjedde i samtale med Arne Klyve. De berørte noen temaer, men tiden gikk fort og mange viktige områder ble ikke berørt.

Tittel på konferansen er "Ulike perspektiver i rusfeltet - hva virker?". Underveis møter du Statsforvalterne, to vinnere av Rusfeltets fagpris; Arne Klyve og Lise Aasmundstad, erfaringskonsulent Dan Viggen og flere folk tilknyttet Sagatun Brukerstyrt senter, FIKS (Follo interkommunale samarbeidsforum - som består av fire kommuner i Follo og ARA Avdeling rus og avhengighetsbehandling Follo), Kirkens Bymisjon avdeling Veslelien, Marianne Borthen fra NAPHA og Petter Dahle fra Helseetaten i Oslo kommune.

Konferansen varer i to timer og er åpen og gratis for alle. Du kan se den på YouTube-lenken under: