• Vi åpner scenen tirsdag 16. august klokka 09.00 og avslutter torsdag 18. august klokka 17.30. Vertskapsansvaret for Åpen Russcene har vi sammen med Tyrili, Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen.
  • Du finner oss på taket av Tyrili Arena, Vesterveien 3, midt i Arendal sentrum (gå opp bakken foran den røde steinkirka) 
  • Alle arrangementene er gratis.
  • Som i fjor har vi proffe lydfolk med oss. De vil hjelpe oss med god lyd på taket, men også perfekt streaming. Alle arrangementene streames på de ulike organisasjonenes Facebook-sider eller YouTube-kanaler. Oss finner du ved å søke på @rusfeltet.

Program Åpen Russcene: 

Vi gjør oppmerksom på at deltagere på arrangenementene vil oppdateres kontinuerlig.
 
Tirsdag 15.august

09.00 – 10.00    Barn og unge bryr seg ikke om sektor – de vil ha hjelp
Arrangører: Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, Tyrilistiftelsen og Rusfeltets hovedorganisasjon. Streames på Facebook og YouTube @rusfeltet.

Deltakere:
Kim Karlsen, fagsjef Norsk psykologforening
Marianne Solberg, nestleder FO - Fellesorganisasjonen
Thov Midtbø, seniorrådgiver Barneombudet

Shimron Mohd, styremedlem i Landsforeningen for barnevernsbarn
Ordstyrer: Anders Dalsaune Jansen, styreleder Rusfeltets hovedorganisasjon
 

11.00 – 12.00    Får fattige i Norge oppfylt sine menneskerettigheter?   
Arrangør: Fattignettverket

Deltakere:
Ordstyrere: Per Magnus Øgård, Styreleder, Fattignettverket Norge
Rolf Solvang, Daglig leder, Fattignettverket Norge
Mer informasjon kommer.

13.00 – 14.00   Der ingen skulle tru at rusavhengige måtte bu – er camping og container godt nok?
Arrangør: Rusfeltets hovedorganisasjons nettverk av bruker- og pårørendeorganisasjoner. Streames på Facebook og YouTube @rusfeltet.

Deltakere:
Even Røed, Stortingsrepresentant AP
Petter Nyquist, filmskaper
Haakon Elliassen, journalist TV 2            
Arild Knutsen, leder FHN
Tommy Sjåfjell, prosjektleder A-Larm
Vivian Helmersen, proLAR Nett
Marius Sjømæling, Generalsekretær, BaR - Barn av rusmisbrukere
Asbjørn Larsen, Nestleder, RIO

14.30 – 15.30   Psykisk uhelse i norske fengsler
Arrangør: Back in the ring

Deltakere:
1. Innledninger om psykisk uhelse i norske fengsler
Thale Kristine Bostad (psykologspesialist, enhetsleder, fengselspsykiatrisk poliklinikk, Oslo Universitetssykehus og leder for SIFERs Nasjonale fagnettverk for psykisk helsevern i fengsel
Alexander Medin , leder i stiftelsen "Back in the Ring"
Heidi Bottolfs , avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet

2. Samtale med tidligere domfelte
Tidligere domfelte 
Johan Lothe, daglig leder i stiftelsen "WayBack"

3. Paneldiskusjon
Maria Aasen- Svensrud , første nestleder i justiskommiteen for Arbeiderpartiet
Amalie Kollstrand , Arendal Høyre, kandidat til kommunestyret og fylkestinget
Andreas Sjalg Unneland , justiskommiteen, Sosialistisk Venstreparti
Thale Kristine Bostad  (psykologspesialist, enhetsleder, fengselspsykiatrisk poliklinikk, OUS)
Ordstyrer er Hilde Bryhn 

16.00 – 17.00   Opptrappingsplanen innen psykisk helse - blir alt bra nå?

- Hva mener "ekspertene»?
Arrangør: NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR), Mental Helse, Norsk psykiatrisk forening, Norsk psykologforening.

Deltakere:
Innledninger ved:
Karl Olaf Sundfør, styremedlem i Mental helse
Lars Lien, leder i norsk psykiatrisk forening
Kim Karlsen, fagsjef i norsk psykologforening
Espen Gade Rolland, leder i NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR)

Etterfølgende dialog og debatt med inviterte politikere
Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet
Marian Hussein (SV) nestleder i SV og medlem i Helse- og omsorgskomiteen
Debatt- og møteleder: Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Onsdag 16.august

09.30 – 10.30   Hvordan løse framtidens utfordringer med knappe helseressurser?
Arrangør: De brukerstyrte senterne

Deltakere:
De Regionale Brukerstyrte Senterne inviterer til politisk debatt, hvor politikere er invitert til å fortelle hvordan de mener en best kan sikre at mennesker mestrer eget liv.  For å belyse tematikken vil også folk med pasient- og pårørendestemme bli invitert med i samtalen.
Ordstyrer: Karianne Kroglund Monstad, Konsulent, Rud Pedersen Public Affairs

11.00 – 12.00    Huset - Brukerstyrt møteplass for rusavhengige!
Arrangør: proLAR Nett, FHN og A-larm

Deltakere:
Marianne Pierron, Daglig leder, Huset Bergen
Karl Bertil Nordland, Daglig leder, Huset Oslo
Espen Aas, Representant, A-larm
Arild Knutsen, Leder, Foreningen human narkotikapolitikk
Ida Kristine Olsen, Fagansvarlig, proLAR Nett
Ylva Holm Torsteinson, rådgiver, helse og sosialbyrådsgruppa for Rødt, Hassan Nawaz, Fraksjonsleder helse og sosialutvalget for Oslo Høyre bystyregruppe, 
Sverre Simen Hov, Leder møtearena næringsliv, Bergens næringsråd
Rune Bakervik, Byrådsleder Bergen, Arbeiderpartiet

13.00 – 14.00    65+ Den våte generasjonen - med vin og medisin blir du fin, eller? 
Arrangør: A-larm, Ivareta, BaR Barn av rusmisbrukere, NSFs fagruppe SPOR og Rusfeltets hovedorganisasjon. Streames på Facebook og YouTube @rusfeltet.

Deltakere:

Tommy Sjåfjell, Faglig rådgiver, A-larm
Espen Gade Rolland, Leder, NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR)
Michael Lindholm, Generalsekretær, Ivareta -pårørende berørt av rus
Marius Sjømæling, Generalsekretær, BaR Barn av rusmisbrukere
Kai Øyvind Brenden, Nestleder, Norsk sykepleierforbund
Kari Henriksen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Hannah Teigland, Fylkestingsrepresentant, Høyre
Hanne Nøding, Debattleder, A-larm

         

15.00 – 16.00   Hva skjer når aksepten for rusmidler øker?
Arrangører: Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, Tyrilistiftelsen og Rusfeltets hovedorganisasjon. Streames på Facebook og YouTube @rusfeltet.

Deltakere: 
Ellen Rønning-Arnesen, AP, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet
Sandra Bruflot H, stortingsrepresentant
Edvard Kunzendorf, politisk rådgiver i KrFs stortingsgruppe og 1.nestleder i KrFU 
Jan Gunnar Skoftedalen, Rusfeltets hovedorganisasjon

Torsdag 17.august

09.30 – 10.30   Matrise for ROP, forebyggingsoffensiv og rus- og kriminalitetsreduserende arbeid blant unge i Oslo 
Arrangør: Velferdsetaten Oslo kommune

Deltakere:
Synnøve Seljeflot, Programleder PRIOslo, Velferdsetaten, Oslo kommune
Magne Ådna, Teamleder Nyttig Arbeid/erfaringskonsulent, Velferdsetaten, Oslo kommune
Eldbjørg Solvoll, Spesialkonsulent II, Velferdsetaten, Oslo kommune
Ragnhild Audestad, Spesialkonsulent II, Velferdsetaten, Oslo kommune  
Fride Behrentz Færevaag, Spesialkonsulent, Velferdsetaten og SaLTo-sekretariatet, Oslo kommune
Stine Sundsbø Hollerud, Teamleder Uteseksjonen, Velferdsetaten, Oslo kommune
      

11.00 – 11.45   Når blir en bolig et hjem
Arrangør: Frelsesarmeens rusomsorg

Deltakere
Signe Haukvik Haugen, Leder for Frelsesarmeens rusomsorg sitt prosjekt «Fremtidens boliger», Frelsesarmeen
Sigurd, Frelsesarmeen
Rune Isegran, Daglig leder og nasjonal koordinator for Frelsesarmeens Gatefotbal, Frelsesarmeen
Pål Henriksen, Daglig leder for Såpa- bilpleie, Frelsesarmeen
Martine Howden, Prosjektleder "Mellom oss", Frelsesarmeen
Silje Marie Strømland, Prosjektmedarbeider "Mellom oss", Frelsesarmeen

 

13.00 – 14.00    Forebygging, hva er god forebygging?
Arrangør: RIO

Deltakere:
Even Amandus Røed, Arbeiderpartiet
Anna-Sabina Soggiu, Korus Oslo
Bjørn Vandvik, Politidirektoratet
Erik Lie, Sosialarbeider

16.30 – 17.30    Folk og røvere i Oslo by
Arrangør: Wayback

Deltakere:
Jan-Erik Sandlie, Ass. direktør, Kriminalomsorgsdirektoratet
Anna-Sabina Soggiu, Fagkoordinator, KORUS Oslo
Ole Gunnar Selås, Tillitsvalgt, NFF Agder fengsel
Johan Lothe, Daglig leder, Wayback
Farukh Qureshi, Bystyrerepresentant, Oslo Arbeiderparti
Ola Elvestuen, Stortingsrepresentant, Oslo Venstre

Ordstyrer: Simen Iskariot Larsen