Vi tåler alkohol og legemidler dårligere med alderen. Noen kombinerer alkohol med legemiddelbruk uten nødvendigvis å være klar over risikoen det medfører. Dette kan i noen tilfeller være svært farlig, og i verste fall dødelig. Det er derfor nødvendig med mer kunnskap om aldring, alkohol og legemidler.
Korus.no

Kurset er gratis og vil ta deg ca en time å gjennomføre, forteller Nina Langmyr ved Kompetansesenter Rus Oslo (KORUS). Kurset er laget av KORUS på bakgrunn av at kunnskapen om aldring, alkohol og legemidler er mangelfull i hjelpetjenestene. Langmyr har vært en del av en arbeidsgruppe ved KORUS som 16. januar lanserte e-læringskurset. 

Eldre med omfattende rusbruk er både underdiagnostisert og underbehandlet. Ansatte i hjelpetjenestene forklarer dette med en rekke barrierer som knytter seg både til manglende kunnskap, men også usikkerhet og mangel på øvelse i å tematisere rusbruk, fortalte Langmyr.  

Vi har lagt kurset inn i vår kunnskapsbase, men du kan også finne kurset direkte på korus.no ved å klikke her.