Rødt, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de grønne i Oslo byråd kutter nå fire millioner av bevilgningene til Frelsesarmeens tiltak Jobben. Dette kun få uker etter at byråd Tone Tellevik Dahl omtalte Frelsesarmeens arbeid i rosende ordelag da hun «døpte» båten Othilie på den offisielle sjøsettingen 30. Oktober. Jobben bruker Othilie i skjærgårdstjeneste for å rydde søppel og mikroplast.

Byrådet bryter i tillegg kontrakten med rusinstitusjonen P22 på fem plasser
Tilbudet ved P22 er det eneste medikamentfrie korttidstilbudet til rusavhengige i Oslo og når nye brukergrupper. Spesielt har institusjonen nådd ut til mange i det flerkulturelle Oslo. I følge daglig leder Torbjørn Matre er tilbudet etterspurt, har ventelister for inntak og han mener det er underlig at Oslo kommune ikke vil forlenge avtalen.

Avdelingsdirektør i Velferdsetaten, Kjerstin Ringdal, forteller at Oslo kommune i dag har tilstrekkelig kapasitet på denne type tilbud. Fremskrittspartiets Aina Stenersen sier imidlertid til VårtOslo at — Byrådet har sagt at de skal satse på rusomsorgen. Da blir det i mine øyne helt feil å legge ned et tilbud som virkelig leverer resultater.

Jobben - et av Oslos svar på grønne verdier
Byrådsleder Tone Tellevik Dahl sa i sin hilsen i oktober at Frelsesarmeens arbeid og skjærgårdstjenesten er et av Oslos svar på grønne verdier. Hun understreket også hvordan Frelsesarmeen gjennom Jobben, Stedet og skjærgårdstjenesten ser individuelle ressurser og behov. Dette står nå i sterk kontrast til finanskomitéens innstilling til bystyret om kutt på fire millioner!

Bystyret behandler saken 12. desember og Fagrådet forventer at bystyret avviser innstillingen.

Frelsesarmeen arbeidstreningstilbud i Oslo, Jobben, startet opp som et samarbeid med Oslo kommune i 2005. Jobben er et lavterskel arbeidstreningstilbud for tidligere og – /eller aktive rusavhengige. Hver dag fra mandag til fredag får bortimot hundre mennesker arbeid gjennom Jobben i fire timer. De som kommer kan velge mellom varierte arbeidsoppgaver. Ved arbeidsdagens slutt får de lønn på drøye 200 kroner, kontant i hånda.

Politisk hestehandel
Partiet Rødt ved Eivor Evenrud stod 23. september for motsatt holdning før partiet nå har snudd. Da uttalte hun til VårtOslo: — Det er under ett år siden jeg sto på talerstolen i bystyret og sa at slike kutt, som det ikke finnes en klok forklaring på, er unødvendig. Det ser nærmest ut som om man bevisst legger inn forhandlingspunkter. Det er i så fall en strategi som er unødvendig forstyrrende for de organisasjonene det gjelder.

— Vi er skuffet over at Rødt på denne måten svikter en svært sårbar gruppe i hovedstaden vår, sier leder av Frelsesarmeens rusomsorg i Oslo, Frode Woldsund. — For to måneder siden kalte de kuttet et hån mot de svakeste, nå er de med på kuttet - det er veldig rart! Dette er mennesker i en veldig vanskelig livssituasjon som har tilhørighet til Jobben. De finner motivasjon til livet gjennom å gjøre en samfunnsnyttig tjeneste gjennom Jobben og er stolte over å betale skatt for arbeidet de utfører. At det er de som skal bli salderingspost i en politisk hestehandel, er bare trist.

Byrådspartiene Ap, SV og MDG har i lang tid forhandlet med Rødt for å sikre byrådets forslag et flertall i bystyret før den endelige budsjettbehandlingen. Det innebærer trolig at Rødt, ved å stemme for millionkuttet til Frelsesarmeen, også får noe tilbake fra Ap, SV og MDG. Men hva slags hestehandel Rødt nå har inngått for å være med på et kutt på fire millioner kroner til jobben, vet vi ikke. Det avisene forteller er at byrådet vil kutte fire i stedet for fem millioner på Jobben, de gir dermed én million kroner til Jobben, 2,5 millioner til Nyttig Arbeid, og 400.000 kroner til Kirkens Bymisjons I jobb.

Selv om tilbudene i Jobben og P22 er foreslått kuttet i neste års budsjett er det ikke for sent for kommunen å snu. Det pågår nå en dialog mellom aktørene og flere politiske partier om å få omgjort vedtakene under bystyrets budsjettbehandling i desember.