Lenge var håpet sterkt hos ansatte og beboere. De hadde sterke argumenter og stolt historie i å tilby et rusfritt og LAR-fritt døgntilbudet i Oslo, til innbyggere som har gjennomført rusbehandling.

Mange kommuner strever med å bygge opp nettopp denne type tilbud som skal styrke sårbare overganger mellom spesialisthelsetjeneste og kommuner. Ansatte og beboere har dokumentert at SRS er et velfungerende og reelt tilbud til målgruppa, og har skrevet en rekke artikler i lokalaviser. 

I møte med byrådet og en samlet ledelse fra Velferdsetaten fikk jeg sagt hvor skadelidende jeg ville bli om bystyret i Oslo vedtar at mitt hjem skal slutte å eksistere. For som de selv innrømmet, eksisterer ikke per nå systemene de mener skal favne meg og mine. «Du klarer jo å være rusfri akkurat nå, så vi tar en sjanse og håper på det beste med deg,» virker å være beskjeden.
Daniel L, tillitsvalgt beboer ved Stensløkka Ressurssenter

Bystyret vil redusere antall plasser på rusinstitusjoner, og de 17 plassene ved Stensløkka ressurssenter vil bli stengt fra 1. mars 2024.

Historikk bak vedtaket: Bystyret vedtok 21.04.2021 Temaplan for Oslo kommunes rusinstitusjoner 2021-2030. Omstillingene i perioden fram til 2030 berører både kommunale og ideelle aktører, samt alle tjenestekategorier. Bystyrets vedtak innebærer i perioden 2024-2025 en reduksjon på 63 plasser fra dagens 605 plasser til 542 plasser.
Fra Handlingsplan for Oslo kommunes rusinstitusjoner 2024 - 2025.

Bystyret begrunner beslutningen om nedleggelse med at de gjennom mange år har slitt med lavt belegg på de rusfrie ressurssentrene. I tillegg har SRS sin bygningsmasse behov for store oppgraderinger som vil koste mange millioner. 

Velferdsetaten melder om 60-70 ledige rusinstitusjonsplasser første halvår 2023. Reduksjonen innebærer å ta ned overkapasitet dokumentert over flere år og å avvikle plasser som i stor grad står tomme. Nedtrekket vurderes som forsvarlig [...] Bydelenes etterspørsel er lavest i tjenestekategorien ressurssenter (rusfri rehabilitering). Etter en helhetlig vurdering av de forholdene bystyret har lagt til grunn, avvikles Stensløkka ressurssenter med 17 plasser i egenregi fra 01.03.2024. Plasser i denne tjenestekategorien reduseres også ved at det ikke utløses opsjon på 22 plasser ved Frelsesarméens tiltak Bosatt fra 2026. Frelsesarméen vil fortsatt drifte tre rusinstitusjoner (Heimen, Den Åpne Dør og Fagerborg).
Fra Handlingsplan for Oslo kommunes rusinstitusjoner 2024 - 2025

I Oslo kommune, Velferdsetaten, har Vestli ressurssenter og Haugenstua ressurssenter samme mandat som SRS. Velferdsetaten vil igangsette et arbeid med det første, der de vil styrke medikamentfrie tilbud ved disse enhetene, parallelt med utviklingsarbeidet knyttet til bedre oppfølgingstilbud i bydelene. Dette opplyser avdelingsdirektør for Rustjenester og habiliteringsavdelingen i Velferdsetaten, Anders Dalsaune Jansen.

Han mener også at de fleste av beboere ved SRS vil rekke å fullføre sin oppfølgingsplan før avviklingen 1. mars. De som trenger videre oppfølging vil få tilbud i bydel eller ved Vestli eller Haugenstua. 

Tilbudet ved SRS gir nødvendige rusfrie rammer og fellesskap i en periode inntil ett år. I denne perioden får personen støtte til å forebygge tilbakefall og jobbe med rusmestring, økonomi,  styrke eget nettverk, hjelp til å etablere en meningsfull og aktiv fritid, komme i gang med skole eller arbeid og etter hvert etablere seg i egen bolig. Etter avsluttet døgnopphold får beboere tilbud om poliklinisk  oppfølging som kan bestå av samtaler, rustesting, bruke huset og være med på felles aktiviteter/turer.  Så her kan ettervernet strekke  seg over flere år i en eller annen form uti fra beboers behov. Ressurssenteret ligger sentralt, men tilbaketrukket og gir en trygg base i et rusfritt fellesskap. 

 

Til opplysning: Anders Dalsaunse Jansen er også styreleder i Rusfeltets hovedorganisasjon.