Sophie Elise åpner opp om avhengighet og pillemisbruk i ny podkast. Nå hylles hun for åpenheten av flere fagfolk. Saken ble omtalt av TV2 torsdag 29. september.

Professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, Thomas Clausen, er en av dem som roser Isachsen for åpenheten: 

Det at det snakkes om tilstander som kan være skambelagt, slik som ruslidelser ofte er, er fint. Det kan bidra til at flere søker seg til behandling for tilsvarende problemer. For de fleste ruslidelser er under halvparten av de med behov for behandling, faktisk i behandling.

Leder Jan Gunnar Skoftedalen anerkjenner Sophie Elise sin åpenhet og sier til TV2 at personer som er kjent i offentligheten bidrar til å redusere stigma. 

Han tror også at Sophie Elise sin historie kan bidra til refleksjon om egen medisinbruk eller bruk av rusmidler blant folk flest.

Det er en del personer som har et problemfylt bruk eller er avhengige av medikamenter foreskrevet av lege, uten å se seg selv som avhengig.
Jan Gunnar Skoftedalen til TV2

Les TV2-saken her