«Nå har det gått over styr og æ treng hjelp» sa Petter Northug på pressekonferansen 21. august 2020.

Northugs åpenhet gjør det lettere å innrømme og oppsøke hjelp for problematisk rusbruk

Spørreundersøkelsen viser at to av tre tror det blir enklere å innrømme problematisk rusbruk som følge av Petters åpenhet. Videre tror seks av ti av de spurte at hans  innrømmelser vil gjøre det enklere for andre - å søke hjelp for sin rusbruk.

Det er ingen stor forskjell mellom ulike aldersgrupper, men det er en liten tendens til at de yngre er mer enig enn eldre. Vi er glad for at det nettopp er unge under 35 år som tror dette kan ha betydning.

Fire av fem beskriver nære relasjoner

I undersøkelsen blir deltagerne også spurt om de har noen nære relasjoner som de kan prate åpent med hvis de får problemer. Her svarer fire av fem at de har slike relasjoner. Det er imidlertid flere kvinner enn menn som bekrefter dette, mens det i dag er flere menn enn kvinner som har alvorlige rusproblemer.

Å innrømme at en har et rusproblem er noe få gjør - og klarer. Petter Northug bekreftet sitt rusproblem foran hele Norge, under et kontinuerlig blitsregn. Han bekreftet også et behov for hjelp med mål om å - først og fremst få det bra med seg selv.

Tar opp kampen mot skam

Petter utviser stort mot om et tema som ofte er farget av skam og skyld. Han fortjener respekt for sin åpenhet. Det er mange som fornekter rusproblemer og som en av nestorene på rusfeltet, Frid Hansen, har uttalt;

Leveren tåler mer enn familie og jobb. Det betyr at jo tidligere en innrømmer, og mottar hjelp, jo lettere vil det være å komme ut av et problematisk bruk med familie og jobb intakt.

Vi håper at spørreundersøkelsen har fanget opp kjernen i folks opplevelse og at Petter Northugs åpenhet faktisk vil bidra til at flere søker profesjonell hjelp for sitt rusbruk - og ikke minst at hjelpeapparatet raskt kan gi folk den hjelpen de trenger.