Trenger du kontorplass på kortere besøk eller opphold i hovedstaden? Nå kan du benytte en kontorplass hos oss gratis om du er ansatt i en av våre medlemsvirksomheter.

Fagrådet representerer et fellesskap og en direkte påvirkningsmulighet i utviklingen av rusfeltet. Her er en oppdatert oversikt over hvilke medlemsfordeler du kan hente om din virksomhet er medlem (hvis du er usikker på om din virksomhet er medlem, kan du klikke her for å få oversikt) :

- Digitale konferanser/ Webinar
- Rusfeltets Fagkonferanse
- Ruspolitisk arena
- Høringskonferanser
- Årlig internasjonal studietur

 

Les mer om medlemsfordelene ved å klikke her  

Hvis din virksomhet ikke er medlem, men ønsker å bli det - klikk her