En av medlemsfordelene i Fagrådet er at ansatte kan søke stipend for å presentere forskning, norske modeller eller tiltak på utenlandske konferanser. Med koronasituasjonen er det ikke aktuelt å reise utenlands i år. 

Som et midlertidig grep endrer vi kriteriene for stipendet 

Vi vil fortsatt at stipendet skal brukes til kunnskap og læring. Nå kan det søkes om stipend for dem som har gjort, eller vil gjøre, en evaluering av hvordan koronaviruset har påvirket situasjonen i egen virksomhet eller i brukergruppen. Det er med andre ord ikke et stipend for å gjennomføre tiltak for brukere og pasienter.

Vi deler ut to stipend à 10 000 kroner

Det er kun ansatte i medlemsvirksomheter som kan søke. En kortfattet søknad sendes på e-post til fagraadet@rusfeltet.no innen 3. september.

Kravet vil være en skriftlig rapport hvor det minimum beskrives konsekvenser av koronaviruset, hvilke endringer som er gjort og resultater av endringene. Rapporten må ikke oppfylle forskningskrav eller være omfattende for å bli vurdert. Rapporten må kunne deles på vår nettside rusfeltet.no.

10 000 kroner er ikke et stort beløp, men vi håper at det kan være et bidrag og en delfinansiering for dem som ønsker å evaluere egen virksomhet eller konsekvenser for brukergruppa.

Send en kortfattet søknad innen 3. september 2020 til fagraadet@rusfeltet.no.