Invitasjonen kom med bakgrunn i anbefalingene i retningslinjene for rusbehandling og avrusning (2016) om å tilby musikkterapi. Mange savner kunnskap om hva musikkterapi er og hvordan det kan hjelpe. Videoen er ett av flere tiltak for å imøtekomme dette.

Fagrådet deltar i et nasjonalt nettverk for musikkterapi i rusfeltet. Flere kompetansesentra for rusproblematikk deltar i nettverket sammen med begge forskningsmiljøene innen musikkterapi i Norge (GAMUT ved UiB/ Uni Research Helse og CREMAH ved NMH Senter for forskning i musikk og helse). Kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten har også vært representert.

I videoen forteller Kielland blant annet om hva musikkterapi er, hvordan det foregår og kan hjelpe, og hvordan man kan komme i gang med et musikkterapitilbud.

Se videoen her

For mer informasjon om musikkterapi klikk her