Formuleringene knyttet til et “føre-var” prinsipp har vært kjernen i flere måneders strid mellom arbeidsgrupper, høringsinstanser og Helsedirektoratet.

De ferske formuleringene ivaretar imidlertid kvinnene på en god måte, slik vi leser dem.

– Målet med den sterke anbefalingen er å redusere antallet svangerskap før rusfrihet og stabil livssituasjon er oppnådd, sier helsedirektør Bjørn Guldvog (bildet) på Helsedirektoratets nettside. Det er viktig for meg å være tydelig på at informasjonen bør gis på en slik måte at kvinnen ikke opplever beslutningen om å bruke prevensjon som en forutsetning for å kunne motta behandling i LAR. Det er viktig at kvinnen opplever reell medvirkning.

Leder av arbeidsgruppen og seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Christian Ohldieck, kommer på Rusfeltets fagkonferanse 9.-10 oktober, med overskriften: “LAR-retningslinjene er under revisjon. Klare for framtidens rusfelt?”
Meld deg på her

Individuelle vurderinger:
Anbefalingen som handler om oppstarten i LAR, sier at kvinner i fertil alder bør få muntlig tilpasset veiledning og informasjon om:
• at mulighet og risiko for å bli gravid øker, og at bruk av langtidsvirkende reversibel prevensjon     anbefales til rusfrihet og stabil livssituasjon er oppnådd. Dette vurderes å være i tråd med et barnets   beste-perspektiv, og vil som regel også være i kvinnens interesse.
• at ikke-planlagt graviditet kan innebære risiko for kvinnen og fosteret
• ulike typer prevensjonsmidler, inkludert
◦effekter
◦riktig bruk
◦mulige bivirkninger og risiko for at valgt prevensjon ikke virker

• at langtidsvirkende prevensjon er gratis og at hormonspiral anbefales som førstevalg, men at annen   sikker hormonell prevensjon bør tilbys dersom kvinnen foretrekker det
• at kvinnen ved ønske om det kan få hjelp og støtte til å planlegge en eventuell graviditet på et senere   tidspunkt

Videre står det i retningslinjen at informasjonen bør gis på en måte som bidrar til at:
• bruk av langtidsvirkende reversibel prevensjon ikke oppfattes som en forutsetning for å kunne motta   behandling i LAR
• kvinnen opplever medvirkning og eierskap til temaet og beslutningene
• kvinnen opplever å bli ivaretatt, også med tanke på psykisk helse, eventuell vold eller seksuelle   overgrep, og generelt funksjonsnivå.

– Og bare for å ha sagt det; det er ingen tvil hos meg om at alle bidragsyterne i arbeidet ønsker å gjøre det som er best. På det nåværende tidspunkt, gitt vår samlede kunnskap, er det ikke mulig å gjøre alle 100 prosent fornøyd. Men jeg håper vi kan anerkjenne hverandres intensjoner, for de er de aller beste. Og jeg håper vi gjennom måten vi arbeider på, skaffer et enda bedre beslutningsgrunnlag fremover i tid.
Bjørn Guldvog, helsedirektør

Les hele retningslinjen ved å klikke her