Norge får rundt 1 av 10 alvorlige rusproblemer i løpet av livet. Bak hver av dem står ofte mange som er nær. Pårørende blir sjelden fulgt opp og ivaretatt, selv om det er dokumentert at rusproblemene rammer hele familien.
Ivareta.no

Denne uken delte Pårørendealliansen ut sin hederspris til Marius Sjømæling, generalsekretær i Barn av Rusmisbrukere(BaR), som har grunnlagt organisasjonen BaR og viet over 14 år av livet sitt, til å være en stemme for barn som pårørende.

Vi gratulerer på det varmeste!

Over mange år har Marius dedikert seg til å kaste lys på barn som pårørende og har sterkt fremmet behovet for å anerkjenne og støtte denne gruppen både individuelt og deres familier. Gjennom opprettelsen av en ledende organisasjon innen dette feltet, har han bidratt til betydelige fremskritt når det gjelder fokus, kompetanse, lovverk og forskrifter som bedre tar hensyn til disse barna og ungdommene. Hans engasjement har vært avgjørende for at denne gruppen nå opplever større samarbeid og forståelse.
Utdrag av juryens begrunnelse

I samarbeid med Ellevill Produksjon laget vi i 2021 en kortfilm som belyser situasjonen som mange barn og pårørende befinner seg i. Del gjerne.