I 2024 er det 20 år siden rusreformen kom der rusbehandling ble en del av spesialisthelsetjenesten og innbyggere med rusmiddelavhengighet fikk pasientrettigheter. I samme periode har kommunene fått, og tatt, større ansvar for rusbehandling. Ruspolitisk har det vært både medvind og motvind disse årene. 

På Ruspolitisk Arena 25. april 2024 ser vi nærmere på utviklingen av rusfeltet og hva vi kan forvente fremover. Det endelige programmet er under utarbeidelse og vil bli lagt ut så snart det er ferdig.

Meld deg på her 

Det vi vil, og må legge vekt på, er at rammevilkårene til mange av aktørene i rusfeltet er forverret. Gode intensjoner, fine ord og løfter om prioriteringer fra politikere, henger ikke sammen med handlinger fra regionale helseforetak.

Er helseforetakene blitt så egenrådig at de ikke lytter til politiske signaler fra sine eiere?
Er det kommunene som skal redde folk som trenger rusbehandling?

Tilbakemeldinger vi får fra mindre og mellomstore kommuner er at de kneler under mengden av nye ansvarsområder. Omstillingen går for raskt og nye tilbud som skal erstatte tjenester i spesialisthelsetjenesten har vanskeligheter - fordi mange kommuner mangler fagfolk. 

Fritt behandlingsvalg er avviklet, anbudet i Helse Sør-Øst reduserer antall døgnplasser med 135 og de offentlige sykehusene kutter 60-80 plasser. Det betyr at det vil være nær 400 færre døgnbehandlingsplasser i 2025 enn det var ved utgangen av 2022.

Ved avviklingen av Fritt behandlingsvalg skulle det offentlige tilbudet styrkes og pasientene ivaretas. Et kutt på ca 200 plasser i offentlig sykehus og hos ideelle aktører er ikke styrking av tilbudet og ivaretakelse av pasientene.

For plassene som står igjen, krymper behandlingsløpet med flere måneder.
Vår påstand er at dette skjer uten tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag og på tvers av behandlingsmål knyttet til traumebehandling, nevropsykologisk utredninger og tannbehandling - for å nevne noen. 

Det er lenge siden vi har vært så bekymret for rusfeltet som vi er nå, og vi undrer oss over hvem som egentlig styrer rusfeltet.

Velkommen til Ruspolitisk Arena 2024! 
Meld deg på her