Vi fikk mange gode og konstruktive tilbakemeldinger under og direkte etter sending 3. mars. Så langt har vi hatt over 3600 visninger på Facebook alene og på Fagrådets YouTube-kanal er konferansen sett 1807 ganger. 

Vi vet at noen fagmiljøer brukte høringskonferansen som fagdag og så sendingen i fellesskap som utgangspunkt for videre faglige diskusjoner.
Jan Gunnar Skoftedalen, leder i Fagrådet

Konferansen vil i tillegg bli lagt ut som temabolker på vår YouTube-kanal innen kort tid. Da kommer hver debatt for seg - som vil gjøre det lettere for deg å navigere mellom temaene.

For å se nærmere på programmet for konferansen klikk her

Her finner du  konferansen i sin helhet: