Stadig flere ønsker å være en del av fellesskapet som nå knytter over 130 virksomheter og organisasjoner sammen. Mange av medlemmene har i likhet med avdeling rusmedisin Haukeland, en rekke tilhørende og underliggende virksomheter.

De nye medlemmene i 2018 er:
Norsk Psykologforening
Haukeland Universitetssykehus, avdeling for rusmedisin, Helse Bergen HF
Velferdsetaten Oslo, Prindsen Mottakssenter
Bydel Gamle Oslo, Utviklingssenter for psykisk helse og rusarbeid
Molde kommune, Ressurstjenesten
Skyggeutvalget
Aleris Ungplan og Boi AS – virksomhet RUS
Fossumkollektivets venner
CAMURUS AS
Trondheim kommune, har utvidet sitt medlemskap til å gjelde Enhet for rustjenester (tidligere kun helse- og overdoseteamet)

Hvem kan bli medlem?
Tiltak, virksomheter og organisasjoner som har personer med avhengighet og/eller rusproblemer som sin målgruppe kan bli medlem. For eksempel spesialisthelsetjeneste, kommune, stiftelse, forsknings- og undervisningsinstitusjon, helseforetak, bedrift, bruker- og/eller pårørendeorganisasjon. Se oversikten over alle medlemmer her.

Alle blir hørt
Fagrådet samler bredden i rusfeltet og representerer et fellesskap og en direkte påvirkningsmulighet i utviklingen av rusfeltet. Et samlet rusfelt gjør oss sterkere i viktige saker. Som medlem kan en komme med innspill og påvirke hva som er prioriterte oppgaver for Fagrådet og hva som skal være Fagrådets holdning i ulike saker. Alle blir hørt i Fagrådet, selv om deres syn ikke nødvendigvis blir Fagrådets standpunkt.

Fordelene ved medlemskap er mange. Først og fremst legger vi vekt på verdien i å stå sammen i et faglig fellesskap. Noen eksempler på fordeler er:

  • å delta i faglige nettverk
  • å påvirke Fagrådets prioriteringer gjennom å delta på årsmøtet/ bli valgt inn i styret
  • å få reduserte priser på Fagrådets møteplasser og konferanser
  • å annonsere gratis ledige stillinger på www.rusfeltet.no (som er besøkt av over 15 000 mennesker hver måned)
  • å gratis informere om egne kurs og konferanser på Fagrådets nettside
  • å fremme rusfaglig arbeid gjennom nyhetssaker og blogginnlegg på nettsiden
  • å få hjelp i høringsprosesser med forslag til høringssvar som medlemmene kan bruke helt eller delvis i egne høringssvar og selvsagt komme med innspill til
  • at ansatte i medlemsvirksomheter kan søke stipend hos Fagrådet
  • å delta på studieturer
  • å foreslå kandidater til Fagrådets priser

Hvis din virksomhet ennå ikke er medlem, benytt muligheten i dag. Mer informasjon og innmeldingskjema 

Har dere spørsmål ta gjerne kontakt med Torhild Kielland eller Jan Gunnar Skoftedalen i sekretariatet.