Byrådet i Oslo er optimistiske når de nå vil opprette rådgivende enheter og tror disse vil bidra til bedre forebygging og bedre hjelp i forbindelse med ulovlig rusmiddelbruk.

Når det er snakk om rus, er fordommene tunge og skyttergravene blir fort dype. Det hjelper ikke på problemene, som rammer både dem som ruser seg og alle rundt dem: barn, søsken, foreldre og venner. De kan ikke vente.  Rådgiving, helsehjelp og behandling bør erstatte straff, så personer med rusproblemer kan få hjelp til å komme ut av rusproblemene og leve gode liv. Nå skal vi vise i praksis at dette ikke er noe å være redd for.
Raymond Johansen, byrådsleder, Facebook 12. februar 2022

Et splittet Arbeiderparti 

Responsen har vært stor på sosiale medier og VG trekker fram et poeng som viser at Arbeiderpartiet er svært delt i diskusjonen om rusreformen;

Nå går det Ap-ledede byrådet sammen med sine politiske motstandere i Oslo med mål om å innføre så mye som mulig av rusreformen uten å be Støre-regjeringen om lov.
vg.no

Slaget om rusreformen sto i praksis på Arbeiderpartiets landsmøte i april 2021. Hansen og resten av Oslo Ap jobbet for reformen, men tapte – etter at partileder og nå statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gikk på talerstolen og talte mot avkriminalisering av narkotika, skriver VG

Etter at rusreformen ikke ble vedtatt, har mange i Arbeiderpartiet vært veldig frustrert, sier Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo til avisen. Byrådet i Oslo er opptatt av å vise frem at det de tror er riktig og Hansen mener at regjeringen henger etter.

Interessant timing

Timingen for utspillet er neppe tilfeldig ettersom Stortingets Helse- og omsorgskomite sist uke gjennomførte en ny høring om rusreformen etter representantforslag fra opposisjonspartiene. Fagrådet deltok på høringen selv om vi antok at resultatet mest sannsynlig er gitt ut fra regjeringspartienes partiprogram. Dette gjør kanskje debatten i Stortinget mer interessant enn vi så for oss. Oslos tidligere varaordfører, Kamzy Gunaratnam, sitter nå på Stortinget.

Byrådet vil ha en ruspolitikk i Oslo som gir folk med rusutfordringer den hjelpen de trenger. Åpenhet, respekt og medbestemmelse ligger til grunn for byrådets politikk, skriver Raymond Johansen på Facebook.

Vi må ha mer åpenhet og respekt for folk som sliter med rus. Vi må se folk som trøbler med rus som hele mennesker, ikke bare det rusproblemet de har. Endring og mestring er mulig.
Raymond Johansen

Etter at byrådet i Oslo gikk ut med dette, har Tromsø høyre fremmet et forslag om at det samme gjøres i Tromsø. Tromsø har ordfører fra Arbeiderpartiet.

I juni 2021 vedtok Stortinget to lovendringer:

  • Alle kommuner må opprette rådgivende enheter for russaker, og har fått midler til dette fra 1. juli 2022.
  • Politiet får anledning til å avgjøre straffesaker med pålegg om oppmøte hos disse rådgivende enhetene.